ФАКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

Анна Роменська

Анотація


Розглянуто формування нових умов функціонування страхових компаній України під впливом процесів глобалізації. Визначено особливості вияву фактора глобалізації на страховому ринку України та його врахування в управлінні компа­ніями.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегічне управління страховою компанією / [В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко, О. І. Барановський та ін.]; за ред. В. М. Фурмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 440 с.

Журавин С. Г. Страховые компании и условиях глобализации / С. Г. Журавин - М.: Анкил, 2005. - 176 с.

Батанова К. Кризис встал на сторону антиглобалистов / К. Батанова [Єлектронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gzt.ru/topnews/economics/ -krizis-isportil-otnosheniya-mezhclu-stranami-285881.html

Бойченко А. В. Гпобализация мирового хозяйства /А. В Бойченко, М. Н. Ось- мова. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 376 с.

Государственный страховой надзор за деятельностью страховых организаций в условиях глобализации мирового страхового рынка - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://strahovanie.com.ua/?p=22.

Globalization and Economic Reforms // Maps of World /Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://finance.mapsofworld.com/economy-reform/globalization.html.

Веретнов В. Непропорциональное перестрахование: либеральный поход / В. Веретнов [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://riskm.blox. ua/html/1310721,262146,21.html?41674.

The World's Leading Companies [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://www. forbes. com.

Статистика страхового рынка Украины [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/files/file00334.pCf.

Осовська Г. Є. Менеджмент організацій : підруч. /Г. Є. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2009. - 680 с.

Буянов В. С. Глобализация : учеб. /В. С. Буянов, В. А. Михайлов. - М. : РАГС, 2008. - 543 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.