ВПЛИВ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПОПИТ

Галина Смалюк

Анотація


Розглянуто особливості впливу терористичних актів на розвиток туризму в регіоні.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шульга М. Освоєння особистістю соціокультурного простору життя через туризм / М. Шульга // Соціальний ареал життя особистості. - К. : Ін-т соці-ології НАН України, 2005. - С. 196 - 208.

Парфіненко А. Ю. Парадигма / колект. моногр. туризму XXI століття / А. Ю. Парфіненко // Туризм як національний пріоритет : за ред. І. М. Писаревського. -Х : ХНАМГ, 2010. - 284 с.

Terrorism in Egypt From Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс].

- Режим доступу : .

Turner J. A trip from tourism to terrorism [Електронний ресурс] / Janice Turner Режим доступу : .

Їжак О. Міжнародні наслідки терактів в Іспанії [Електронний ресурс] / О. Їжак. - Режим доступу : .

European Commission > Eurostat > Tourism > Data > Main tables [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

eu/portal/page/portal/tourism/data/main_table>.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.