НОВІ ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Лариса Кривенко, Ірина Діденко

Анотація


Розглянуто питання, щодо основних можливостей та загроз розвитку ма­шинобудівного комплексу України в умовах інтеграції в європейський економічний простір. У контексті руйнівного характеру кризи на фінансові результати дія­льності підприємств машинобудування визначено основні напрямки подальшої діяльності галузі, які мають бути збалансовані, враховувати сильні та слабкі сторони діяльності для налагодження більш ефективної системи виведення га­лузі з кризового стану.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.ukrstatgov.ua/ - 06.03.2010 - назва з екрану.

Амосенок Е. П. Машиностроение как доминанта в стратегиях развития отраслей экономики : [текст] / Є. П. Амосенок // Эко. - 2005. - № 1. - С. 75¬90.

Данилишин Б. М. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : [текст] /за ред. Б. М. Данилишина. - Ніжин : Аспект-поліграф, 2007. - 308 с.

Брусільцева Г. М. Особливості розвитку форм інтеграційних структур / Г. М. Брусільцева //Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору Украни”. Т. 4. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007. - С. 13-16.

Дергачова В. Глобалізація та інтернаціоналізація світо господарських зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку /В. Дергачова //Економіка України. -2010. - № 3(580). - С. 91-95.

Статистичний щорічник України за 2000-2010 роки. - К. : Держ. ком-т статистики України, 2010. - 325 с.

Колісник М. К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції / М. К. Колісник, К. Е. Сміх // Регіональна економіка.- 2008. - № 4. - С. 163-172.

Антикризове управління: від банкрутства - до фінансового оздоровлення / за ред. Г. П. Іванова. - М.: ЮНИТИ, 1995. - С. 130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.