СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДИНАМІКИ НАРОДЖУВАНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТИ

Олена Кустовська, Роман Ціщик

Анотація


Висвітлено теоретико-методичні питання статистичного аналізу закономірностей динаміки народжуваності на регіональному рівні. Здійснено оцінювання тенденцій динаміки та сезонних коливань народжуваності у Тернопільській області в розрізі міських поселень і сільської місцевості. Запропоновано методичні підходи до комплексного статистичного аналізу закономірностей динаміки народжуваності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Населення України – 2002. Щорічна аналітична доповідь. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2003. – 376 с.

Населення України–2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України; 2005. – 342 с.

Методологічні положення зі статистики. Вип. 2. Т. 2 / Держкомстат України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 568 с.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

Артеменко В. Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с.

Концепція демографічного розвитку на 2005–2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України (від 8 жовтня 2004 р. № 724 р. м. Київ).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.