РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Людмила Алексеєнко, Алла Двігун

Анотація


Досліджено теоретичні і методологічні засади реформування фінансово- кредитного стимулювання реального сектора економіки з урахуванням зміни сві­тової економічної кон'юнктури. Виявлено основні тенденції і протиріччя, що харак­теризують процес взаємопроникнення і взаємозалежності економік різних країн, розвиток інтеграційних процесів, детермінантність економічних та фінансових циклів на кредитних, фондових і іпотечних ринках. Сформульовано рекомендації щодо розвитку та вдосконалення механізму фінансово-кредитного стимулювання з метою забезпечення конкурентних переваг національної економіки.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Rethinking Economics in a Changed World // Finance & Development. - 2011. - June. Vol. 48, no. 2.

Классенс С. Колебания на финансовых рынках / С. Классенс, М. Айхан Кёсе, Марко Э. Терронес // Финансы&развитие. - 2011. - Март. - С. 30-33.

Перспективы развития мировой экономики. Противоречия двух темпов подъема. Безработица, биржевые товары и потоки капитала // Международный валютный фонд. - 2011. - Апр. - 234 с.

Фондовий ринок України у 2010 році // Ринок цінних паперів. - 2011. - № 9 (654), 3 берез.

Perotti Enrico. Capital Regulation and Tail Risk / Perotti Enrico, Ratnovski Lev, Vlahu Razvan.// IMF. Working Paper № 11/188. - 2011. - August, 1. - 38 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.