МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Марина Овчинникова

Анотація


Розглянуто модель удосконалення структури фінансових активів інститу­ту спільного інвестування. Запропоновано методологічні підходи щодо форму­вання ефективної структури активів з максимальним рівнем дохідності й міні­мальним рівнем фінансового ризику.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бригхем Ю. Финансовый менеджмент / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. - СПб. : Экон. школа, 1997. - Т. 1. - 497 с.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. - СПб. : Экон. школа, 1997. - Т. 2. - 669 с.

Ковалев В. В. Финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - М. : ИПБ-БИНФА, 2010. - 230 с.

Мертенс А. Инвестиции /А. Мертенс. - К. : Киев. Инвест. агентство, 1997. -416с.

Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, Эльга, 2000. - 720 с.

Инвестиции / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бейли. - М. : Инфра-М, 2007. - 1028 с.

Damodaran A. Valuation: Tools and Tehniques for Determining the Value of Any Asset/ А. Damodaran. - Wiley, 2003. - 992p.

Philippe Jorion. Value at risk / P. Jorion. - McGraw-Hill Professional, 2002. - 544 p.

Кишакевич Б. Ю. Проблема вибору мір ризику в контексті світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Б. Ю. Кишакевич //Науковий вісник НЛТУ України : [зб. наук.-тех. Праць]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.2. - С. 178-186. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu/20_2/178_Kyszakiewycz_20_2.pdf.

Уроки Уолт-Стрит: как разбогатеть на финансовом рынке : [советы от Уоррена Баффета, Бенджамина Грэхема, Фила Фишера, Т. Роу Прайса и Джорджа Темплтона]. - М. : Вильямс, 2005. - 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.