ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Юлія Сагайдак, Наталія Скопенко

Анотація


Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсоз­береження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий елемент екологізації економіки та екологічну культуру.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сільське господарство України : стат. зб. / за ред. Ю. М. Остапчука. - К., 2010. - 375 с.

Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації / голова ред. групи В. Шевчук: міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Програма розвитку ООН; Гпобальний екологічний фонд. - К, 2007. - 57 с.

Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Н. В. Фоменко. - К. :

Центр навч. л-ри, 2007. - 312 с.

Морехозяйственный комплекс : в 2 т. /под ред. Б. В. Буркинского и др. - К. : Наук. думка, 1991. Т.1. - 349 с.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk. wikipedia.org

Комар И. В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы. /И. В. Комар. - М. : Наука, 1975. - 212 с.

Путренко В. Суспільно-географічний підхід до визначення рівня ресурсоємності регіонів України [Електронний ресурс] / В. В. Петренко. - Режим до¬ступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nzvdpu_geogr/2008_16/syspilno- geografichnuu%20pidxid.pdf.

Васильева Е. Э. Экономика природопользования. / Е. Э. Васильева - Минск : Изд-во БГУ. - 2002. - 120 с.

Семененко Б. А. Екологічні витрати в умовах перехідної економіки /Б. А. Сeмененко // Фінанси України. - 1998 - № 10. - С. 42-52.

Офіційний сайт Міністерства палива та енергетики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : mpe.kmu.gov.ua.

Хімічне забруднення України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk. wikipedia. org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.