КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЯК ЗАСІБ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ

Галина Заячковська

Анотація


Розглянуто розвиток сфери туризму у посткризовий період у контексті концепції сталого розвитку. Показано доцільність державного регулювання роз­витку туристичної індустрії.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


UNWTO World Tourism Barometer. - 2010. - january. - Vol. 9, no 1 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.UNWTO.org/ facts/eng/ barome- ter.htm.

Барометр международного туризма ЮНВТО : спец. изд. для семинара ЮНВТО ‘Эффек. упр. разв. турист. дестинаций” (г. Москва, Российская Федерация) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

htp://mkt.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom 11_ 1_ru_special_edition_for_se minar_effective_governance.pdf.

Доктрина сталого розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://semenets.soborna.org.ua.

Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку /В. В. Трофимова //Інвестиції. - 2010. - № 8.

Смаль В. Туризм і сталий розвиток / В. Смаль, І. Смаль // Вісник Львівського університету. - 2005. - Вип. 32. - С. 163-173.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: моногр. / Т. І. Ткаченко. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2009. - 463 с.

Проект Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vincult.org.ua/p2_ 1.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.