ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Галина Козицька

Анотація


Визначено перспективи співпраці України з Європейським Союзом. Проаналі­зовано проблеми європейської інтеграції вітчизняної економіки. Обґрунтовано доцільність використання стратегії технологічного прориву в процесі інтегра­ції України у європейський простір в постіндустріальну епоху.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Згуровский А. Войны глобализации /А. Згуровский //Зеркало недели. - 2006. - № 37(616). - 30 сент. - С. 6.

Бакуменко В. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України / В. Бакуменко, Д. Безносенко, С. Криворучко, О. Шевченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 1. - С. 128¬141.

Гаряча Ю. П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу / Ю. П. Гаряча // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 4(9). - С. 207¬211.

Гоицаєнко І. А. Економічний прагматизм як домінанта інвестиційної політики України в інтеграційних процесах / І. А. Гоицаєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 4-13.

Кузьома О. Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України / О. Кузьома //Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. - 2008. - № 103. - С. 39-46. - (Економіка).

Лавренчук А. Стратегії інтеграції національних держав до Європейського Союзу: методологія проблеми / А. Лавренчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 59-65.

Макогон Ю. Стратегия инновационного развития Украины в контексте интеграции в Европейский Союз / Ю. Макогон, Е. Медведкина // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7. - № 1. - С. 45-59.

Новикова М. В. Наслідки вступу нових суб'єктів господарювання у Європейське співтовариство / М. В. Новикова, О. В. Радчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 1. - С. 22-23.

Притикіна О. Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС: [Інновації; конкурентноспроможність; інноваційна діяльність підприємств; євроінтеграція] / О. Л. Притикіна, Ю. М. Стасюк, О. В. Щипанова // Фінанси України. - 2005. - № 5. - С. 36-43.

Сіденко В. Р. Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції / В. Р. Сіденко// Фінанси України. - 2007.- № 9. - С. 143¬150.

Ур В. Перспективы будущей интеграции украинской экономики в ЕС / Вольфганг Ур // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т. 5. - № 2. - С. 142¬144.

Федулова Л. І. Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу укра¬їни до ЄС: [Європейськи Союз] /Л. І. Федулова //Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 4. - С. 104-117.

Чесноков А. Впливи процесу розширення ЄС на економіку України: кореляція негативних і позитивних чинників /А.Чесноков//Журнал європейської економіки. - 2004. - Т. 3. - № 4. - С. 473-479.

Янукович В., Філе Ш. Україна інтегрується до європейської економіки, а Митний союз - в запасі [Електронний ресурс]/В. Янукович, Ш. Філе //Радіо свобода - 11. 01. 2011. - Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/ content/article/2273258. html

Орел А. Україна між Заходом і Сходом. Початок шляху [Електронний ресурс] /А. Орел //Дзеркало тижня. Україна - 2011. - № 12. - Режим доступу : http://dt. ua/articles/78773

Дорошенко І. В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України / І. В. Дорошенко // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 58-68.

Марчук Є. Соціополіс - модель майбутнього суспільства / Є. Марчук //Національні інтереси. - 2001. - № 4/5. - С. 105-114.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.