ГОРИЗОНТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Віра Куценко

Анотація


Здійснено моніторинг економічного і соціального розвитку України за показниками сталого розвитку. Визначено проблеми реалізації моделі сталого економічного розвитку країни через призму соціальної сфери. Окреслено шляхи вирішення проблеми сталого розвитку в освіті, охороні здоров’я, у функціонуванні ринку праці.


Ключові слова


сталий розвиток;показники сталого розвитку; безробіття; стан здоров’я населення; сприяння здоров’ю; освіта; здоров’язберігаючі технології в освіті.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Статистичний щорічник України за 2009 рік: [стат. зб.]. - К. : Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010. - C. 358.

Материалы статистика СНД // Общество и экономика, 2011. - № 3. - С. 178.

Динаміка захворюваності населення України. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режими доступу: httpwww. UKRSTAT. докVА.

Дідур С. В. Проблеми фінансування медичного страхового фонду України / С. В. Дідур //Економіка і регіон. - 2010. - № 4 (27). - С. 90.

Лікарська справа. - 2010. - № 7-8. - С. 114.

Food dalance Sheets. Rome 2009.

Середній клас - передумова демографічної перспективи України // Національна безпека і оборона. - 2008. - № 17. - С. 3

Соловьева Н. И. Концепция здоровьезберегающей технологии в образовании/ Н. И. Соловьева // Научно-методический журнал "ЕКД". - 2004. - № 17. - С. 73-79.

Айвазян С. А. Интегральные свойства качества жизни населения (моделирование, измерение, информационное сообщение)/С. А. Айвазян// Проблемы информатизации. - 1999. - № 2. - С. 60-66.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 20010/11 навчального року: [стат. бюл.]. - К.: Державний комітет статистики України, 2011. - 207 с.

МВТ: Восстановление и рост на основе достойного труда. - Доклад генерального директора, Женева, 2010.

Норберт Зиил. Формы высшего образования в Украине на примере Фрайбург-ского университета/Норберт Зиил//Вопросы образования. - 2011. - № 1. - С. 114-115.

World Development Indicators. The World Banh Washington. 2008.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.