СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Інна Гончарова

Анотація


Розглянуто особливості соціально відповідальної'поведінки підприємців, держави, профспілок та найманих працівників. Обґрунтовано переваги, які можуть бути отримані ними за умов впровадження практики соціально!'відповідальності, а також вивчено її вплив на організацію і здійснення конструктивного соціального діалогу та розвиток системи соціального партнерства в Україні.


Ключові слова


соціальне партнерство; соціальний діалог; соціально відповідальна поведінка; корпоративна соціальна відповідальність; Глобальний договір; конкурентна спроможність; репутація; соціальні стандарти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гришина Т. В. Эволюция теории и практики социальной ответственности предприятия: зарубежный опыт [Електронний ресурс]/ Т. В. Гришина // Труд и социальные отношения. - 2011. - № 3. - С. 48-57. - Режим доступу до журн.: http://id.atiso.ru/fiies/journai_03_2011.pdf.

Шлихтер А. А. Направления и механизмы взаимодействия социально-ответственного бизнеса с некоммерческим сектором США /А. А. Шлихтер. - М. : ИМЭМО РАН, 2010. - 104 с.

Туркин С. Зачем бизнесу социальная ответственность [Електронний ресурс] /С. Туркин //Управление компанией. - 2004. - № 7. - Режим доступу до журн.: http://www.zhuk.net/page.php?id=95.

Бизнес и общество: выгодное партнерство/[Нещадин А. А., Гэрин Н. И., Ту-льчинский Г. Л. и др]; под ред. А. А. Нещадина. - М.: Вершина, 2006. - 256 с.

Социальная Европа вXXI веке/[Каргалова М. В., Канунников А. А, Федоров С. М. и др.]; под ред. М. В. Каргаловой. - М.: Весь Мир, 2011. - 528 с.

Дослідження щодо обізнаності, практики соціальної відповідальності бізнесу та перешкод її реалізації в Україні. - [Електронний ресурс]: Українська мережа Глобального договору, 2006. - Режим доступу: http://www. giobaicompact. org. ua/ img/usr/fiies/SURVEY_UKR.pdf.

Що таке Глобальний Договір. - [Електронний ресурс]: Українська мережа Глобального договору, 2012. - Режим доступу: http://www.giobaicompact.org.ua/ ua.

ISO 26000: Програми і проекти. - [Електронний ресурс]: Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, 2008. - Режим доступу: http:// csr-ukraine. org/pro_26000.htmi.

Рейтинг социально ответственных компаний - 2011 [Електронний ресурс]/ / ГУардия. - 2011. - № 1. - Режим доступу до журн.: http://archive.kontrakty. ua/ gv/2011/1.htmi.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.