ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Тетяна Кізима

Анотація


Досліджено стан фінансової грамотності населення в Україні, визначено причини незадовільної ситуації у цій сфері та запропоновано основні напрями її підвищення з урахуванням кращого зарубіжного досвіду.


Ключові слова


фінансова грамотність; фінансова освіченість; фінансові продукти і послуги; національна програма підвищення рівня фінансової грамотності населення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бонд Р. Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки [Електронний ресурс] / Роберт Бонд, Олексій Куценко, Наталя Лозицька [БІНРЕР, Проект розвитку фінансового сектору]. - Київ, грудень 2010 року. - 40 с. - Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua

Столярова А. А. Анализ мировой практики развития финансового образования и повышения финансовой грамотности населения /А. А. Столя¬рова, Г. Э. Шахназарян//Финансы и кредит. - 2010. - № 34 (418). - С. 72-78.

Шахназарян Г. Э. Финансовая грамотность населения в свете современных тенденций развития образования/Г. Э. Шахназарян //Финансы и кредит. - 2008. - № 20 (308). - С. 51-58.

Развитие системы инноваций в непрерывном финансовом образовании / Н. Г. Кузнецов, К. В. Кочмоло, Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова // Финансы и кредит. - 2010. - № 41 (425). - С. 2-12.

Стахович Л. В. Возможности использования в России зарубежного опыта разработки и внедрения программ и продуктов в области финансового образования населения / Л. В. Стахович, Л. Ю. Рыжановская, Е. В. Галишникова // Финансы и кредит. - 2010. - № 28 (412). - С. 63-69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.