ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Вікторія Небрат

Анотація


Подано результати аналізу джерельної бази дослідження історії української фінансової думки. Систематизовано джерела відповідно до головних етапів формування та розвитку фінансової науки як галузі економічного знання.


Ключові слова


українська фінансова думка; фінансова наука; історіографія; первинні джерела дослідження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Злупко С. М. Персоналі!'і теорії української економічної думки / С. М. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2002. - 528 с.

Злупко С. М. Українська економічна думка. Постаті і теорії/С. М. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.

Українська економічна думка : хрестоматія / упоряд., наук. ред. пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С. М. Злупко. - К. : Знання, 1998. - 448 с. - (Трансформація гуманіт. освіти в Україні).

Українська економічна думка: хрестоматія /упоряд. С. М. Злупко. - К.: Знання, 2007. - 694 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник /О. Д. Василик - К.: НІОС, 2000. - 416 с.

Теорія фінансів : навч. посіб. /[Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін.] / за заг. ред. О. Д. Василика. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 480 с.

Юхименко П. І. Теорія фінансів : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.