СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ - ВАЖЛИВИЙ ВАЖІЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДЙОМУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

Галина Трілленберг

Анотація


Піднято проблему розвитку сільського туризму в Україні. На основі аналізу визначено місце сільського туризму в Україні і в зарубіжних країнах в економічному розвитку сільських територій. Обґрунтовано доцільність активізації розвитку сільського туризму як фактора підйому депресивних територій. Визначено шляхи вирішення цієї проблеми.


Ключові слова


сільський туризм; види туристичної діяльності; організація туристичної діяльності; туристичний продукт; депресивні території; соціальні амортизатори

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азар В. М. Экономика и организация туризма /В. М. Азар. - М.: Прод. издат., 2005. - 368 с.

Кот О. В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення / О. В. Кот // Проблеми науки. - 2008. - № 9. - С. 30-37.

Країнознавство та музейна справа в Україні. - Житомир: Велика Волинь, 2010. - 544 с.

Региональная экономика. Теория и практика. - 2010. - №2 (137). - С. 64.

Севастьянова С. А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : уч. пособ. / С. А. Севастьянова. - М. : КНОРУС, 2007. - 365 с.

Сільський туризм в Європі та Америці // Туризм сільський зелений. - 2009. - №11. - С. 13.

Статистичний щорічник України за 2009 рік : стат. зб. - К. : Держ. п-во "Інформ.-аналіт. агентство", 2010. - С. 498.

Ткаченко Т. І. Сільський туризм: передумови розвитку в Україні та досвід Польщі / Т. І. Ткаченко, Є. С. Гаєвська // Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: зб. наук. праць. - К.: КНТЕУ, 2002. - С. 117-124.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.