СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА АГРАРНОГО РИНКУ В США

Євгеній Кирилюк

Анотація


Розкрито сучасні тенденції державного регулювання сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку в США. Визначено механізми та інструменти державного регулювання на сучасному етапі еволюції аграрної політики США. Виявлено специфіку та логіку запровадження інструментів прямої та непрямої підтримки фермерів. Встановлено чинники високої конкурентоспроможності американських фермерів в умовах глобалізації.


Ключові слова


прямі урядові виплати; фіксовані ("погектарні") платежі; контр- циклічні платежі; цільова ціна; заставна ціна; паритетність цін; Товарно-кредитна корпорація; "жовта скринька" СОТ; "блакитна скринька" СОТ; "зелена скринька" СОТ; трансгенні сорти рослин; бі

Посилання


Андреева Н. Сельское хозяйство США: факторы, определяющие высокую эффективность отрасли [Електронний ресурс] / Н. Андреева. - Режим доступу : http://www.chelt.ru/2008/8-08/andreeva808.html.

Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика /А. Д. Діброва. - К. : ВПД «Формат», 2008. - 488 с.

Литвин О. В. Особливості аграрної політики країн ЄС та США на ринку зернових /О. В. Литвин // Економіка України. - 2003. - № 12. - С. 78-81.

Дем’яненко М. Я. Кредитна політика держави щодо аграрного сектора економіки в ринкових умовах/М. Я. Дем’яненко //Економіка України. - 2002. - № 2. - С. 51-60.

Direct government payments by program, 1933-2010[Електронний ресурс] /United States Department of Agriculture: Data Sets. - Режим доступу : http://ers.usda.gov/ Data/FarmIncome/finfidmu.htm#govpay

Сельское хозяйство в экономике США [Електронний ресурс] / Мировая экономика (webeconomy.ru). - Режим доступу : http://www. webeconomy.ru/index. php?page=cat&cat= mcat&mcat=182&type=news&top_menu=etiquette&sb=86.

Чеплянский А. Аграрная политика США / А. Чеплянский // АПК: экономика, управление. - 2005. - № 5. - С. 67-73.

Черняков Б. Особенности аграрного законодательства США /Б. Черняков // США, Канада: экономика, политика, культура. - 2004. - № 6. - С. 101-114.

Кучер О. Агроекологічна політика й програми в США: досвід для України [Електронний ресурс] / О. Кучер // Пропозиція. - Режим доступу : http:// www.propozitsiya. com/ ?page=149&itemid=2362&number=76.

Agricultural Outlook: Statistical Indicators [Електронний ресурс]/United States Department of Agriculture. - Режим доступу : http://ers.usda.gov/Publications/ AgOutlook/AOTables/ CurrentTables/AoTables.pdf.

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) [Електронний ресурс] / United States Department of Agriculture: Briefing Rooms. - Режим доступу : http:// ers.usda.gov/Briefing/SNAP/.

Agriculture Secretary Vilsack on Priorities for the 2012 Farm Bill [Електронний ресурс] / United States Department of Agriculture. - Режим доступу : http:// www.usda.gov/wps/portal/usda/ usdahome?contentid=2011/10/0458.xml& contentidonly=true.

Adoption of Genetically Engineered Crops in the U. S. [Електронний ресурс] / United States Department of Agriculture: Data Sets. - Режим доступу : http:// ers. usda.gov/Data/BiotechCrops/.

Закон о продовольствии, направленный на повышение безопасности: Food Safety Modernization Act (FSMA) [Електронний ресурс]/ U.S. Food and Drug Administration. - Режим доступу : http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ ucm243087.htm.

Державна служба статистики України - офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.