ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ АСИМЕТРІЇ

Микола Бутко, Олександра Хомик

Анотація


Обґрунтовано, що неоднорідність та асиметрія регіонального економічного простору є вагомим чинником рівня ефективності національно!'економіки. Проаналі­зовано відмінності у рівні розвитку регіонів України. Розроблено рекомендації щодо формування державної регіональної політики в умовах поглиблення просторової асиметрії.


Ключові слова


просторова асиметрія; державна регіональна політика; регіональний розвиток; територіальне вирівнювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бутко М. П. Новий український регіоналізм в контексті євро-інтеграційних процесів / М. П. Бутко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - 2008. - Жовт.

European Commission régional policy - inforegio [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfmountries.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ukrstat.gov. ua/.

Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку. - К. : НІСД, 2011. - 38 с.

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України № 2850-IV від 08.09.2005 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov. ua/.

Регіональні тенденції [Центр перспективних досліджень]. - К. : Конус-Ю, 2003. - 61 с.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України №1001 від 21.01.2006 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/nit B. 1 - Communication, Information and Relations with Third.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.