АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Роман Мачуга

Анотація


Обґрунтовано етапи функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку. Розроблено узагальнений алгоритм її функціонування та доведено необхідність використання адаптивних фільтрів при зборі інформації як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища інформаційної системи.


Ключові слова


адаптивний фільтр; алгоритмізація; бухгалтерський облік; інформаційна система; модель управлінського рішення; підготовка управлінських рішень

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Івахненков С. В. Інформаційні технології'в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. / С. В. Івахненков. - К. : Знання, 2004. - 348 с.

Кузнєцова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика : моногр. / С. А. Кузнєцова. - Мелітополь : Таврійський держ. агротехнолог. ун-т, 2007. - 297 с.

Алгоритмізація /Вікіпедія: Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/AmopumMi3apin. - Заголовок з екрана.

ABBYY Lingvo / Алгоритмізація [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lingvo.ua/uk/Interpret/uk/.Алгоритмізація. - Заголовок з екрана.

Мачуга Р І. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09/ Мачуга Роман Іванович. - Тернопіль, 2009. - 196 с.

Нарибаев К. Н. Организация и методология бухгалтерского учета в условиях АС / К. Н. Нарибаев. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 135 с.

Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dk003.com/?code=1475.2. - Заголовок з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.