УЗГОДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

Алла Мельник, Лілія Лаврів

Анотація


Висвітлено концептуальні засади формування пріоритетів соціального і економічного розвитку регіонів у рамках державної регіональної політики. Дано оцінку чинної практики визначення і взаємоузгодження пріоритетів розвитку регіонів у контексті ефективності реалізації державної стратегії регіонального розвитку. Розроблено пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.


Ключові слова


розвиток регіонів; регіональна політика; пріоритети регіонального розвитку; стратегії регіонального розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Воротін В. Є. Державне управління регіональним розвитком України: моногр. / [Воротін В. Є., Жаліло Я. А., Біла С. О. та ін.]; за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла /Національний інститут стратегічних досліджень. - K., 2010. - 288 с.

Куйбіда В. С. Нова державна регіональна політика в Україні: зб. наук.-аналіт. матеріалів, нормат.-прав. актів та навч.-метод. док. у галузі регіон. розв. / [Куйбіда В. C., Іщенко О. M., Ткачук А. Ф., Толкованов В. В. та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди. - К.: Крамар, 2009. - 232 с.

Варналій 3. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : моногр. /[Варналій 3. С, Бабінова О. О., Бойко- Бойчук О. В. та ін.]; за ред. 3. С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 768 с.

Варналій 3. С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економіч¬ного розвитку : моногр. /[Варналій 3. С, МокійА. І., Новікова О. Ф. таін.]; за ред. 3. С. Варналія. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.

Жаліло Я. А. Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України: аналіт. доп. /[Жаліло Я. А., Бабанін О. C., Белінська Я. В. та ін.]/ Національний інститут стратегічних досліджень - K., 2008. - 28 с.

Про затвердження Державно!'стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 750 від 16.05.2007 p.; № 1190 від 16.11.2011р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?page=1&nreg= 1001-2006-%EF.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [чинна від 2006-21-07][Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.liga.kiev. ua. (Нормативний документ Кабінету Міністрів України. Стратегія).

Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року : [проект]. - Одеса, 2011.

План заходів з реалізації у 2012-2015роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року : затверджено розпорядженням голови Тернопільської облдержадміністрації №49/01 від 5 травня 2011 р.

План заходів з реалізації у 2011 році Стратегії економічного і соціального розвитку Надвірнянського району до 2015 року : затверджено розпорядженням голови Надвірнянської райдержадміністраціївід 25 квітня 2011 р.

Статистичний щорічник України за 2010 рік ; за ред. О. Г. Осауленка / Державна служба статистики України. - К. : ТзОВ “Август Трейд”, 2011. - 559 с.

Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верховної Ради України № 1395-14 від 24.12.1999 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 1. - С. 29.

Соціальні індикатори рівня життя населення / Головне управління статистики у Тернопільській області. - Тернопіль, 2011. - 200 с.

Марку Ж. Консолідований експертний звіт щодо нової концепції державної регіональної політики / Ж. Марку, П. Хілдріт // Нова державна регіональна політика в Україні ; під ред. В. С. Куйбіди. - К. : Крамар, 2009. - С. 41.

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 51. - Cm. 548 ; 2006. - № 9, № 10-11. - С. 96).

Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку: затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 29.07.2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www. uapa-dlc. org. ua/ukrmisto/N8-1. htm.

Бутко M. Державна регіональна політика в умовах поглиблення просторової асиметрії / М. Бутко, О. Хомик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2012. - № 3. - С. 7-16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.