МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ДИСПЕРСІЇ НЕПОВЕРНЕНИХ ПОЗИК

Руслана Руська

Анотація


Проведено дослідження кредитного портфеля кредитних спілок. Проаналізовано моделі ризику та на їх основі запропоновано використання дисперсії для визначення впливу неповернених позик на обсяг кредитного портфеля.


Ключові слова


кредитна спілка; кредитний портфель; моделювання; ризики; ймовірність; дохідність; збитки; математичне сподівання; дисперсія; варіація; незміщені оцінки; індивідуальна модель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Руська Р. В. Модель діагностики фінансового стану кредитних спілок / Р В. Руська //Економічний аналіз. - 2009. - Вип.,4. - С. 133-137.

Марцелова А. И. Учет процентных доходов и расходов кредитными организациями / А. И. Марцелова // Финансы и кредит. - 2008. - № 43. - С. 10-18.

Гоинюк І. Стан та тенденції розвитку кредитних спілок України / Ірина Гринюк //Вісник кредитноїкооперації. - 2008. - червень-серпень (№ 4) Аналітично- інформаційний додаток. - С. 19-29.

Іванова Н. Ю. Ціноутворення на ринку послуг кредитних спілок/Н. Ю. Іванова // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки. - 2004. - № 30. - С. 3-11.

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: [Монографія] / Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. - К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

Руська Р В. Модель діагностики кредитного портфеля для кредитних спілок /Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. Вил 11(38). Економічні науки. -344 с.

Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. - М.: Наука, 1970. - 707 с.

Ковалев А. Е. Определение степени устойчивости кредитной организации / А. Е. Ковалев //Дайджест - Финансы. - 2005.- №7. - С. 33-37.

Кулинич Е. И. Регрессионный и корреляционный анализ факторов хозяйственной деятельности кооперативных организаций. [Уч. пособие]/ Е. И. Кулинич. - М.: 1989. - 116 с.

Негребецька Л. А. Моделі погашення позичок у кредитних спілках / Л. А. Негребецька //Економіка АПК. - 2001. - № 7. - С. 63-68.

Фарат О. В. Усовершенствование организационно-экономического механизма функционирования кредитных союзов в Украине : Автореф. Дис.канд.екн. наук.: 08.02.03/Львов. Нац.ун-т им.И.Франко. -Львов,2001. - 20с.

Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком [Навч.-метод. посібник для самост.]/В. В. Вітлінський, П. І. Верченко.; Вивч. Дисц. - К: КНЕУ. - 2000.- 292с.

Руська Р. В. Моделювання фінансових результатів діяльності кредитної спілки / Руська Р. В., Домбровський І. В. - Тернопіль: Економічна думка, // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. - 2008. - Вил., 18. - С. 170-177.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.