ІНТЕГРОВАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЩОГО ПОРЯДКУ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ” БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ”

Марія Козлова

Анотація


Поставлено проблему недостатнього обсягу інтегрованих досліджень вищого порядку у сфері науки бухгалтерського обліку. Ідентифіковано проблемні питання й перешкоди, які необхідно вирішити та подолати задля активізації таких досліджень. Доведено необхідність охоплення дослідженнями проблем “макрорівня” науки “бухгалтерський облік” як рушійної сили його подальшого розвитку як науки.


Ключові слова


наука бухгалтерський облік; наукові дослідження вищого порядку; інтегративний тип мислення; критерії поділу масиву досліджень

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Борзых А. А. Модели и методический инструмент описания социально¬экономической трансформации - [Електронний ресурс] / А. А. Борзых. - Режим доступу: http://inc.kursknet.ru/Borzykh_ecMSU_method07.doc

Легенчук С. Ф. Про необхідність побудови бухгалтерської наукової картини світу / С. Ф. Легенчук // Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого: сборник тезисов научной интернет- конференции, посвященной памяти Заслуженного професора Житомирского государственного университета Я. В. Соколова. - Житомир: ЖГТУ, 2011. - 164 с. - С. 88-89.

Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства / О. Хоменко // Вища освіта України. - 2012. - № 2. - С. 55-61.

Теория измерения капитала и прибыли : моногр. /[коллектив авторов]; под общ. ред. проф. Бутынца Ф., проф. Добии М. - Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - 400 с.

Ярмолюк С. Про ВАК, застарілі правила оформлення українських дисертацій і знову про “Рускій мір” [Електронний ресурс] / С. Ярмолюк. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/11/17/6760238/

Бутинець Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: моногр. / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ПП “Рута”, 2005. - 324 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.