ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ВЕКТОРА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Тетяна Желюк

Анотація


Досліджено природу інститутів економічної безпеки з позицій створення механізмів максимальної захищеності економічної системи в контексті її збалансованого розвитку. Запропоновано підходи до вдосконалення правового інституту забезпечення економічної безпеки, обґрунтовано механізми активізації громадських та економічних інститутів у забезпеченні економічної безпеки.


Ключові слова


збалансований розвиток; економічна безпека; інституційна архітектоніка; інституційна модернізація; стратегія збалансованого розвитку; стратегія економічної безпеки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. - К., 2008. - 48 с.

Жаліло Я. Інституційні основи економічної стратегії [Електронний ресурс] / Я. Жаліло. - Режим доступу: politics.ellib.org.ua/pages-398.

Мокій А. І. Теоретичні підстави інституціональної трансформації соціально- економічної системи/А. І. Мокій, А. М. Гуменюк//Економічні науки. - 2010. - Вип. 7(26), ч. 2.

Про основи національно!'безпеки [текст]: Закон України № 964-1Vвід 19 черв. 2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua.

Про органи самоорганізації населення [текст]: Закон України № 2625-ііі від 11 лип. 2001 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Про об’єднання громадян [текст]: Закон України № 2460-Хіі від 16.06.1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua.

Семенченко А. І. Механізм стратегічного управління забезпеченням національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях / А. І. Семенченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - №1(2). - С. 200-207.

Варналій 3. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / 3. Варналій. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua., www.mbo.gov.ua/news/25.html.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. - Режим доступу : www. ukrstat. gov. ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.