ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ЕВОЛЮЦІЯ І ЕФЕКТИ ДЛЯ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ

Наталія Комар

Анотація


Розглянуто особливості міжнародних економічних відносин на фоні різних форм утворення інтеграційних об’єднань. Обгрунтовано перспективність стратегії формування зони вільної торгівлі (ЗВТ) в глобальному світі як однієї із проміжних форм переходу до більш складних та розвинутих міжнародних економічних взаємовідносин між країнами. Розглянуто як рушійні внутрішні й зовнішні фактори, так і бар’єри, а також поетапно проаналізовано маркетингове середовище країни, які в сукупності впливають на процес формування різних моделей ЗВТ. Визначено позитивні і негативні ефекти від створення ЗВТ на подальший соціально- економічний розвиток країни. Оцінено передумови формування ЄС як одного із яскравих прикладів розвитку економічної й політичної інтеграції та його вплив на соціально-економічний розвиток країн-учасниць.


Ключові слова


міжнародна економічна інтеграція; міжнародні інтеграційні об’єднання; преференційна торговельна угода; зона вільної торгівлі; моделі зони вільної торгівлі; митний союз; економічна валютна система; спільний ринок; економічний союз; валютний союз;

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення //В. Копійка, Т Шинкаренко. - К.: Видав. дім “ІнЮре”, 2001.

Katarzyna Sledziewska. Theory of Economic Integration [Electronic resource]. - Mode of access: www.wne.uw.edu.pl/~sledziewska.

Бураковський І. Україна і європейська інтеграція /1 Бураковський, Г Немиря, О. Павлюк // Політика і час. - 2000. - № 3-4. - С. 5-14.

Jan van der Harst. Journal of European integration history / Jan van der Harst. - 2008, Volume 14, Number 1. - 160 p.

Jan Suchacek. European integration after World War II: The Way to the Treaties of Rome / Jan Suchacek. - 1 November 2002. - 8 p.

J.H.H. Weiler and Martina Kocjan. European community system: the political institu¬tions / J.H.H. Weiler and Martina Kocjan. - NYU School of Law. - 2004-2005. - p. 112.

Enrico Spolaore. What Is European Integration Really About? A Political Guide for Economists / Enrico Spolaore. - June 2013. - p. 24.

Elizabeth Mariotz. European union trading bloc: the effect of integration on eco¬nomic and socioeconomic factors / Elizabeth Mariotz, D. K. Malhotra // Preliminary Draft For presentation at the International Conference. - April 2004. - Р 22.

References

Kopiika V., Shynkarenko T. (2001). Yevropeiskyi Soiuz: zasnuvannia i etapy stanovlennia [European Union: founding and stages of development]. Kyiv: Vydav.dim “Inlupe” [in Ukrainian].

Katarzyna Sledziewska. Theory of Economic Integration. (n.d.). Retrieved from www.wne.uw.edu.pl/~sledziewska.

Burakovskyi I., Nemyria H., Pavliuk O. (2000). Ukraina i Yevropeiska intehratsiia [Ukraine and European Integration]. Polityka i chas - Politics and time, 3-4, 5-14 [in Ukrainian].

Jan van der Harst. (2008). Journal of European integration history. Volume 14, Number 1.

Jan Suchacek. (2002). European integration after World War II: The Way to the Treaties of Rome. - 1 November.

J.H.H. Weiler and Martina Kocjan. (2004-2005). European community system: the political institutions. NYU School of Law.

Enrico Spolaore. (2013). What Is European Integration Really About? A Political Guide for Economists.

Elizabeth Mariotz, D. K. Malhotra. (2004). European union trading bloc: the effect of integration on economic and socioeconomic factors. Preliminary Draft For presen¬tation at the International Conference.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.