АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Анатолій Федоренко

Анотація


Розглянуто проблеми залучення інвестиційного капіталу в розвиток корпоративного сектора економіки шляхом випуску акцій, що можуть виникнути у зв’язку з прийняттям Закону України “Про акціонерні товариства”. Проаналізовано окремі норми цього Закону з позицїїїх потенційного впливу на емісійну та інвестиційну діяльність учасників фондового ринку: емітентів та інвесторів. Обґрунтовано висновок щодо невідповідності низки положень корпоративного та податкового законодавства завданням забезпечення реального сектора економіки внутрішніми джерелами фінансових ресурсів. Запропоновано заходи, спрямовані на стимулювання емісійної та інвестиційноїдіяльності в Україні, усунення перешкод на шляху залучення фінансових інвестицій з ринків капіталу.


Ключові слова


акцїї; акціонерні товариства; відкриті та закриті акціонерні товариства; приватні та публічні акціонерні товариства; ринок капіталу.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Федоренко В. М., Федоренко А. В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 288 с.

Маркс К. Капітал. Т. I. //К: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1952.-790 с.

Україна в цифрах у 2007 році. Статистичний збірник. - К. 70S “Видавництво “Консультант”, 2008. - 260 с.

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2007 рік. [Електронний ресурс]. -Доступно з: http://www. ssmsc. gov. иа/UserFiles/File/ annual_report/2007/Annual%20Report.pdf

Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет статистики України. - K. : ТОВ “Видавництво “Консультант”, 2006. - 576 с.

Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-ХІІ.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV.

Закон України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 № 514-VI.

Закон України “Про холдингові компанії в Україні” від 15.03.2006 № 3528-IV.

Закон України “Про управління об’єктами державної власності” від 21.09.2006 № 185-V.

Проект Закону про корпоратизацію державних підприємств (реєстр. №3354 від 9.04.2003).

Проект Закону про акціонерні товариства (реєстр. № 0952 від 23.11.2007 та№ 514-Vleid 17.09.2008). - [Електронний ресурс].- Доступно з: http:// gska2.rada. gov. ua/pls/zweb_n/webproc4_ 1 ?id=&pf3511=30908

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”від 28.12.94 № 334/94-ВР. - [Електронний ресурс]. -Доступно з: http://zakon.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.