Теоретичний вимір оптимальних контрактів (Нобелівська премія з економіки 2016 р. – Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем)

Оксана Шиманська

Анотація


Обґрунтовано внесок Олівера Харта і Бенгта Хольмстрема у розвиток
теорії контрактів, який репрезентований дослідженнями природи оптимального контракту з точки зору мотивації суб’єктів угоди і факторів, які її визначають; зосереджено увагу на практичній цінності праць нобелівських лауреатів 2016 р. в галузі економіки, які стали поштовхом для розвитку теорії фірми, корпоративних фінансів,  менеджменту, економіки праці та суспільного сектору, політології
та права; наголошено, що завдяки працям О. Харта та Б. Хольмстрема наука отримала інструментарій аналізу не лише фінансових умов, які визначаються контрактами, а й умов контрактного розподілу  контрольних прав, прав власності та прав прийняття рішень;  акцентується увага на тому, що теорія контрактів в інтерпретації О. Харта та Б. Хольмстрема репрезентує формалізований вимір проблем мотивації, моральних ризиків і неповних контрактів; обґрунтовано роль
контрактів в системі врегулювання майбутніх взаємодій та у забезпеченні умов формування якісних інститутів; наголошено, що теорія контрактів розкриває механізми дії останніх, а також знайомить із прихованими потенційними ризиками, які можуть виникнути під час розробки нових  контрактів; зосереджена увага на позиціонуванні теорії контрактів в структурі теорії економічної організації та в економічній теорії   інформації, яка спрямована на побудову моделей з асиметричною інформацією й урахуванням дій, які не піддаються спостереженню;
розглянуто реальні ситуації, ігрові моделі та структура контрактів у розрізі повних і неповних контрактів (із врахуванням принципу  інформативності); визначено місце моделей “мультизадач” та “орієнтації на кар’єрне зростання” в теорії контрактів; проаналізовано вплив теорії контрактів на зміни в підходах до аналізу корпоративних  взаємовідносин, які до її появи базувались, зокрема, на теорії компромісу між економією від зниження податкових платежів і фінансовими  витратами з обслуговування корпоративного боргу.

 


Ключові слова


теорія контрактів; “принципал”; “агент”; принцип інформативності; моделі “повних контрактів”; “неповних контрактів”; “мультизадач”; “орієнтації на кар’єрне зростання”; моральний ризик

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hart O. 2001. Incomplete Contracts and Theory of the Firm. The Nature of the Firm. Edited by Oliver Williamson and Sidney Winter: Delo. P. 206–236 (In Russ.).

Coase R. 1937. The Nature of the Firm. Economica. New Series. Vol. 4. No 16. P. 386–405 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jstor.org/stable/2626876?seq=1#page_scan_tab_contents.

The Prize in Economic Science 2016: Oliver Hart and Bengt Holmstrom: Contract Theory [WWW. resource]. – Available at : http://www.nobelprize.org/nobel_prize/economic science/laureates/2016/advanced.html.

The Prize in Economic Science 2016 – Popular Science Background: Contract Theory [WWW. resource]. – Available at : http://www.nobelprize.org/nobel_prize/economic science/laureates/2016/popular.html.

Hart O., Holmström B. 1987. Theory of Contracts. Advances in Economic Theory. Fifth World Congress of the Econometric Society. Cambridge University Press. Cambridge UK. P. 71–155.

Laffont J., Martimort D. 2001. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. Princeton University Press. Princeton.

Holmström B. 1979. Moral Hazard and Observability. Bell Journal of Economics. Vol. 10. P. 74–91.

Holmström B., Tirole J. 1997. Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 112. No 3. P. 663–691.

Grossman S., Hart O. 1983. An Analysis of the Principal-Agent Problem.

Econometricà. Vol. 51. P. 7–45.

Holmström B., Milgrom P. 1987. Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. Econometrica. Vol. 55. P. 303–328.

Holmström B., Milgrom P. 1991. Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design. Journal of Law, Economics and Organization. Vol. 7. P. 24–52.

Holmström B., Milgrom P. 1994. The Firm as an Incentive System. American Economic Review. Vol. 84. P. 972–991.

Holmström B. 1982a. Moral Hazard in Teams. Bell Journal of Economics. Vol. 13. P. 324–340.

Holmström B. 1982b. Managerial Incentive Problems a Dynamic Perspective. Review of Economic Studies. Vol. 66. P. 169–182.

Harris M., Holmström B. 1982. A Theory of Wage Dynamics. Review of Economic Studies. Vol. 49. P. 315–333.

Hart O., Moore J. 1990. Property Rights and the Nature of the Firm. Journal of Political Economy. Vol. 98. No 6. P. 1119–1158.

Hart O. 2003. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships. Economic Journal. Vol. 113. P. 69–76.

Hart O., Shleifer À., Vishny R. 1997. The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons. Quarterly Journal of Economics. Vol. 112. P. 1127–1161.

Bolton P. 2014. Corporate Finance, Incomplete Contracts, and Corporate Control. Journal of Law, Economics, and Organization. Vol. 30. No 1. P. 64–81.

References

Hart O. Incomplete Contracts and Theory of the Firm. The Nature of the

Firm. Edited by Oliver Williamson and Sidney Winter, 2001, p. 206–236

[in Russian].

Coase R. The Nature of the Firm. Economica. New Series. 1937, Vol. 4,

No. 16, p. 386–405, from https://www.jstor.org/stable/2626876?seq=

#page_scan_tab_contents [in English].

The Prize in Economic Science 2016: Oliver Hart and Bengt Holmstrom:

Contract Theory, from http://www.nobelprize.org/nobel_prize/economic

science/laureates/2016/advanced.html [in English].

The Prize in Economic Science 2016 – Popular Science Background:

Contract Theory, from http://www.nobelprize.org/nobel_prize/economic

science/laureates/2016/popular.html [in English].

Hart O., Holmström B. Theory of Contracts. Advances in Economic Theory. Fifth World Congress of the Econometric Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 71–155 [in English].

Laffont J., Martimort D. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. Princeton: Princeton University Press, 2001 [in English].

Holmström B. Moral Hazard and Observability. Bell Journal of Economics. 1979, Vol. 10, p. 74–91 [in English].

Holmström B., Tirole J. 1997. Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112. No 3, p. 663–691 [in English].

Grossman S., Hart O. An Analysis of the Principal-Agent Problem. Econometricà, 1983, Vol. 51, p. 7–45 [in English].

Holmström B., Milgrom P. Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. Econometrica, 1987, Vol. 55, p. 303–328 [in English].

Holmström B., Milgrom P. Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design. Journal of Law, Economics and Organization, 1991, Vol. 7, p. 24–52 [in English].

Holmström B., Milgrom P. The Firm as an Incentive System. American Economic Review, 1994, Vol. 84, p. 972–991 [in English].

Holmström B.. Moral Hazard in Teams. Bell Journal of Economics, 1982a, Vol. 13, p. 324–340 [in English].

Holmström B. Managerial Incentive Problems a Dynamic Perspective. Review of Economic Studies, 1982b, Vol. 66, p. 169–182 [in English].

Harris M., Holmström B. A Theory of Wage Dynamics. Review of Economic Studies, 1982, Vol. 49, p. 315–333 [in English].

Hart O., Moore J. Property Rights and the Nature of the Firm. Journal of Political Economy, 1990, Vol. 98, No 6, p. 1119–1158 [in English].

Hart O. 2003. Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships. Economic Journal, 2003, Vol. 113, p. 69–76 [in English].

Hart O., Shleifer À., Vishny R. The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons. Quarterly Journal of Economics, 1997, Vol. 112, p. 1127–1161 [in English].

Bolton P. Corporate Finance, Incomplete Contracts, and Corporate Control. Journal of Law, Economics, and Organization, 2014, Vol. 30, No 1, p. 64–81 [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.126

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.