АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ І РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Вікторія Адамик

Анотація


Розглянуто основні аспекти проблематики продовоншої безпеки і розвитку сільського господарства через призму глобальної проблеми бідності, зокрема вплив цінового фактора, збільшення виробництва біопалива, міжнародної торгівлі. Визначено орієнтири для внутрішньої та міжнародної політики у сфері розвитку аграрного сектора національних економік та подолання бідності.


Ключові слова


бідність; біопаливо; міжнародна торгівля; продовольча безпека; ціни на сільськогосподарську продукцію.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


FAO Food Security Statistics. - http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/index_en.htm

Shah, A. Food Crisis 2008. - http://www.globalissues.org/article/758/global-food-crisis-2008#Deeperiongtermcausesofthefoodcrisis

Food Security. - http://en.wikipedia.org/wiki/Food security

Воздействие на бедность и продовольственную безопасность. - С. 83-99. - ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100r/i01Q0r06.pdf

Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности. - www.feedingminds.org/level3/lesson3AA/FSdeclru.htm.17.11.08.

Руликівський В. П. Роль та місце продовольчої безпеки в системі забезпечення національної'безпеки України. - http://www. nbuv. gov, иа/e-joumals/ Dutp/2007-2/txts/07rvpnbu.htm

Бирюков А. И. О продовольственной безопасности России//www.volsu.ru/RES_C/VGI/nauchnye/conference/4_conference_2001/thesis/birukov

Leibenstein, H. Economic Backwardness and Economic Growth. Studies in the Theory of Economic Development. New York, 1957.-p. 48-51.

Саблук П. T. та ін. Глобалізація і продовольство: Монографія/П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І.Власов. - K.: ННЦІАЕ, 2008. - 632 с.

Данідержкомстату України. 2007p.. - www.ukrstat.gov.ua

Нэш Дж., Митчелл Д. Как либерализация торговли может помочь накормить бедных // Финансы и развитие. - Март 2005. - С. 34-37. - http:/www.imf.org/extemal/pubs/ft/fandd/njs/2005/03/pdf.nash.pdf. -19.11.08

Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. - Львів: Астролябія, 2005. - 520 с.

Smith, K., Edwards, R. 2008: The year of global food crisis. - http:// www. sundayherald. com/news/heraldnews/ display, var.2104849.0.2008_the_year_of_global_food_crisis.php

Doha Development Round. - http://en.wikipedia.org/wiki/Doha_Roun


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.