ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Надія Лубкей

Анотація


Розглянуто проблеми функціонування Державної митної служби України у частині реалізацїїїїфіскальних та регулюючих повноважень. Здійснено аналіз справляння митних платежів до Державного бюджету України. Обфунтовано систему рекомендацій з удосконалення діяльності Державної митної служби України щодо підвищення ефективності реалізацїї її фіскальних та регулюючих повноважень на сучасному етапі.

Ключові слова


Державна митна служба; митні пільги; митні платежі; функції Державної митної служби.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Положення “Про Державну митну службу України” № 1022 / 2000 від 24.08.2000 р. (із змінами і доповненнями станом на 22.05.2008 p.).

Структура митних органів, спеціальних митних установ та організацій (з 01.05.08р.) [Електроннийресурс]/Державна митна служба України// Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article ?art_id=354139&cat_id =292220.

Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. (із змінами і доповненнями станом на 22.05.2008p.).

Дудчак В. І. Митна справа: навч. посібник/В. І. Дудчак, О. В. Мартинюк. - К.: КНЕУ, 2002. - 310 с.

Ківалов С. В. Митна політика України: підручник / С. В. Ківалов, Б. А. Кормич. - Одеса: Юридична література, 2001. - 256 с.

Кунєв Ю. Д. Основи функціональної моделі митної служби України/Ю. Д. Кунєв//Митна справа. - 2006. - № 6. - С. 7-12.

Про виконання Державною митною службою України завдань Державного бюджету за 2007 рік [Електронний ресурс] / Державна митна служба України / Департамент митних платежів // Режим доступу: http:// www. customs, gov, ua/dmsu/controi/uk/pubiish/articie ?art_id=334455&cat_id =296903.

Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності/ В. В. Ващенко//Фінанси України. - 2000. -№3.- С. 40-46.

Іващук І. О. Митні ініціативи в глобальному просторі: [монографія]/Іващук І. О. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.