Інформація про автора

Калюга, Євгенія, д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

  • № 4 (2017): Вісник ТНЕУ - ОБЛІК І АУДИТ
    НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОЗОРІСТЬ
    Анотація  PDF