Інформація про автора

Андрушків, Богдан, д. е. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

  • № 1 (2019): Вісник ТНЕУ - ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
    Симптоми бізнесового нарцисизму, культурного та правового нігілізму як свідчення відсутності національної ідеології у державі
    Анотація  PDF