Інформація про автора

Обрембальський, Марек, доктор, депутат сейму Дольношльонського воєводства, ад’юнкт, Вроцлавський економічний університет, Республіка Польща