Інформація про автора

Легенчук, Сергій, д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, Україна