Інформація про автора

Легенчук, Сергій, к.е.н., доцент кафедри аналізу і статистики, Житомирський державний технологічний університет

  • № 2 (2011): Вісник ТНЕУ - ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
    ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ВАРТОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ?
    Анотація  PDF