Інформація про автора

Артеменко, Станіслав, аспірант кафедри економіка підприємств, Харківський державний університет харчування та торгівлі