Інформація про автора

Лепейко, Тетяна, д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця