Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС ТА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Зінчук
 
№ 1 (2016): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СПАДНОГО ТРЕНДА СИРОВИННИХ ЦІН: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Віктор Козюк, Оксана Шиманська
 
№ 2 (2014): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ З ПОЗИЦІЇ МАРКСИСТСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ Анотація   PDF
Алевтина Кудінова
 
№ 2 (2013): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ІНДЕКC - ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Анна Князевич
 
№ 4 (2012): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ: СВІТОВА ТА УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко, Віктор Козюк, Анжела Кузнєцова, Віталіна Куриляк, Алла Мельник, Олена Сохацька
 
№ 4 (2010): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛЬНІ СВІТОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ Анотація   PDF
Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко, Віктор Козюк, Віталіна Куриляк, Алла Мельник, Олена Сохацька, Наталія Тарнавська, Анатолій Федоренко
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ЗА ЇХНЮ РЕАЛІЗАЦІЮ Анотація   PDF
Ольга Новікова, Марина Дейч
 
№ 2 (2009): Вісник ТНЕУ Г. МАРКОВІЦ, М. МІЛЛЕР ТА В. ШАРП: ТЕОРЕТИКИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Тетяна Вергелес
 
№ 2 (2019): Вісник ТНЕУ «Гнучкі» методи бухгалтерського обліку як інструменти мобілізації резервного потенціалу підприємств Анотація   PDF
Анатолій Герасимович, Інна Герасимович
 
№ 2 (2012): Вісник ТНЕУ ГОРИЗОНТИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Віра Куценко
 
№ 2 (2016): Вісник ТНЕУ ГУДВІЛ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КОМПОНЕНТИ І КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
Юлія Судин
 
№ 4 (2010): Вісник ТНЕУ ДВОЇСТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХНІЙ ПОДВІЙНИХ ЗАПИС: ВИТОКИ Й ТЛУМАЧЕННЯ Анотація   PDF
Петро Хомин
 
№ 1 (2009): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ ПОВНОВАЖЕНЬ Анотація   PDF
Надія Лубкей
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Вікторія Кифяк, Ірина Дерій
 
№ 1 (2008): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА В ЇЇ ЕФЕКТИВНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Алла Мельник, Олександо Длугопольський
 
№ 3 (2012): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ АСИМЕТРІЇ Анотація   PDF
Микола Бутко, Олександра Хомик
 
№ 2 (2014): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Анотація   PDF
Алла Мельник, Інна Тинська
 
№ 3 (2010): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НИЗЬКОКОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Тарнавська, Марія Фігурка
 
№ 1 (2015): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Ліана Дмитриченко
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Алла Мельник, Сергій Підгаєць
 
№ 3 (2017): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Аліна Жуковська
 
№ 4 (2008): Вісник ТНЕУ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Алла Гречан
 
№ 4 (2020): Вісник ТНЕУ Детермінанти цифрової трансформації національної економіки Анотація   PDF
Олександр Бречко
 
№ 4 (2019): Вісник ТНЕУ Дефініція економічної безпеки суб’єкта господарювання Анотація   PDF
Роман СНІЩЕНКО
 
№ 3 (2020): Вісник ТНЕУ Дефініція поняття «матеріально-технічні ресурси» та їх взаємозв’язок з іншими ресурсами у будівництві Анотація   PDF
Марія Гуменна-Дерій
 
126 - 150 з 971 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>