Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2015): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Ліана Дмитриченко
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Алла Мельник, Сергій Підгаєць
 
№ 3 (2017): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Аліна Жуковська
 
№ 4 (2008): Вісник ТНЕУ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Алла Гречан
 
№ 4 (2020): Вісник ТНЕУ Детермінанти цифрової трансформації національної економіки Анотація   PDF
Олександр Бречко
 
№ 4 (2019): Вісник ТНЕУ Дефініція економічної безпеки суб’єкта господарювання Анотація   PDF
Роман СНІЩЕНКО
 
№ 3 (2020): Вісник ТНЕУ Дефініція поняття «матеріально-технічні ресурси» та їх взаємозв’язок з іншими ресурсами у будівництві Анотація   PDF
Марія Гуменна-Дерій
 
№ 3 (2013): Вісник ТНЕУ ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація   PDF
Степан Попіна, Олеся Мартинюк
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕЯКІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександр Петрик, Катерина Мельник
 
№ 3 (2016): Вісник ТНЕУ ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (НА ПРИКЛАДІ ВІДНОСИН ЄС - УКРАЇНА) Анотація   PDF
Вікторія Голубєва
 
№ 2 (2008): Вісник ТНЕУ ДЖЕРАРД ДЕБРЕ: НОВИЙ ВИМІР ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ Анотація   PDF
Оксана Шиманська
 
№ 1 (2009): Вісник ТНЕУ ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Оксана Десятнюк
 
№ 3 (2022): Вісник Економіки Джерела фінансового забезпечення інклюзивного розвитку територіальних громад Анотація   PDF
Тетяна Желюк, Аліна Жуковська
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЖОН ГЕЛБРЕЙТ-ВИДАТНИЙ ТЕОРЕТИК НОВОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація
Оксана Шиманська
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГРЕЦИИ В ПЕРИОД 2000-2010 гг. Анотація   PDF
Константия Дарвиду
 
№ 3 (2009): Вісник ТНЕУ ДИНАМІКА ВАЛЮТНОГО РИНКУ РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ І ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН Анотація   PDF
Саак Гудратян
 
№ 2 (2008): Вісник ТНЕУ ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Савлук
 
№ 3 (2008): Вісник ТНЕУ ДИНАМІЧНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Лідія Семчишин
 
№ 1 (2012): Вісник ТНЕУ ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Тетяна Желюк
 
№ 2 (2020): Вісник ТНЕУ Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах Анотація   PDF
Василь Кифяк, Олександр Кифяк
 
№ 4 (2013): Вісник ТНЕУ ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ: ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ Анотація   PDF
Алла Мельник
 
№ 3 (2010): Вісник ТНЕУ ДОВГООЧІКУВАНЕ ТА СВОЄЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО- ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Анатолій Мокій, Марія Флейчук
 
№ 3 (2008): Вісник ТНЕУ ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ В УМОВАХ РИНКУ Анотація   PDF
Тетяна Кізима
 
№ 1 (2008): Вісник ТНЕУ ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМНІСТЬ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Тетяна Сльозко
 
№ 2 (2020): Вісник ТНЕУ Досвід використання спеціалізованих електронних бухгалтерських машин Анотація   PDF
Володимир Муравський, Василь Муравський
 
176 - 200 з 1101 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>