Ефективність використання ресурсів підприємства: практичний аспект.

Ірина Аберніхіна, Ірина Сокиринська

Анотація


Вступ. В умовах виникнення кризових явищ в економіці важливим завданням для підприємств є закріплення, а подекуди й розширення своїх позицій на ринку. В даному контексті важливим є аналіз показників використання ресурсів, що дасть змогу оцінити рівень їхнього використання та виявити напрями сприяння підвищенню його ефективності.

Методи. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних науковців щодо оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства. Результати отримані за рахунок застосування методів: аналізу – для дослідження основних теоретичних, методичних підходів щодо оцінювання ефективності використання ресурсів; абстрагування – в процесі визначення суттєвих характеристик основних показників ефективності використання ресурсів; узагальнення – в процесі систематизації показників для оцінювання 

ефективності використання ресурсів підприємства. Мета – пошук напрямів підвищення ефективності використання ресурсів в умовах господарської діяльності підприємства на основі методичних надбань сучасних науковців.

Результати. Проведений ґрунтовний аналіз показників оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства на підставі досліджень вітчизняних та закордонних науковців. Запропоновано систематизувати найбільш поширені в наукових дослідженнях показники для оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства в кількісному виразі в три групи: відносні показники ділової активності (коефіцієнти оборотності), показники ефективності управління ресурсами                                           (тривалість обороту) та показники ефективності використання активів компанії для генерації прибутку  (рентабельність). Застосовано удосконалену систему показників для оцінювання ефективності використання ресурсів в умовах реально діючого підприємства.

Перспективи. Перспективами подальших досліджень є встановлення ступеня впливу показників ефективності використання ресурсів підприємства на рівень прибутку з використання математичних моделей.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мазур А. О., Кириченко С. О. Методологічні основи ефективного використання ресурсів підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018.

№ 6. С. 253–258.

Asset Turnover, Capital Structure and Financial Performance Consumption Industry Company in Indonesia Stock Exchange / Siti Nurlaela, Bambang Mursito, Eny Kustiyah та ін.] DOI: 10.32479/ijefi.8185. International Journal of Economics and Financial Issues. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/334100090_ Asset_Turnover_Capital_Structure_and_Financial_Performance_Consumption_ Industry_Company_in_Indonesia_Stock_Exchange.

Кобилецький В. Р. Фінансовий аналіз та висновки. Онлайн-журнал «Financial Analysis online». URL: https://www.finalon.com/ (дата перегляду: 01.05.2020).

Maria Gorczyńska. Accounts Receivable Turnover Ratio. The Purpose of Analysis in Terms of Credit Policy Management. 2010. URL: https://pdfs.semanticscholar. org/a460/64f2186d5fdc14bbe549b441dea784ded7d1.pdf

Rezana Intan Amanda. The Impact Of Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover, Current Ratio And Debt To Equity Ratio On Profitability. Journal of Research in Management.2019. URL: https://www.researchgate.net/ publication/334320658_The_Impact_Of_Cash_Turnover_Receivable_Turnover_ Inventory_Turnover_Current_Ratio_And_Debt_To_Equity_Ratio_On_Profitability.

Duru Anastesia Nwakaego. Management of Accounts Payable on the Financial Performance of Industrial/ Domestic Manufacturing Companies in Nigeria. Duru Anastesia Nwakaego, Okpe Innocent Ikechukwu. DOI: 10.9790/0837- 2107065461. IOSR Journal Of Humanities And Social Science. 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/305660523_Management_of_Accounts_ Payable_on_the_Financial_Performance_of_Industrial_Domestic_Manufacturing_ Companies_in_Nigeria

Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу: моногр. / Н. Б. Кащена, О. О. Горошанська, Т. В. Польова [та ін.]. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. 196 с.

Equity Turnover. URL: https://www.finstanon.com/ratios-dictionary/115-equity- turnover.

Lina Warrad, Rania Al Omari. The Impact of Turnover Ratios on Jordanian Services Sectors’ Performance. DOI: 10.17265/1548-6583/2015.02.001. Journal of Modern Accounting and Auditing. 2015. URL: https://www.researchgate. net/publication/274389736_The_Impact_of_Turnover_Ratios_on_Jordanian_ Services_Sectors%27_Performance.

Effects of Return on Asset, Return On Equity, Earning Per Share on Corporate Value / Rosikah, Dwi Kartika Prananingrum, Dzulfikri Azis Muthalib etc.]. The International Journal of Engineering and Science (IJES).2018. URL: http://www.theijes.com/ papers/vol7-issue3/Version-1/B0703010614.pdf.

Regulation of wood packaging material in international trade – 2009. URL: https:// www.tis-gdv.de/wp-content/uploads/tis_e/verpack/holz/export/ispm15.pdf.

Піддони з термообробкою. URL: http://www.poddoni.com.ua/pallets/pallets-heat- treatment.html.

Фітосанітарна обробка: дерев’яні палети, тара, європіддони. URL: http:// palletlps.com/ua/news/ispm_15.

Термообробка деревини. URL: http://www.moderator.if.ua/wood/termo-obrobka. html.

Обладнання та інструмент / сушильні камери. URL: https://torg.ukr.bio/ua/trade/ list/all/r0/full/102-drying-rooms/.

Стаття 138 ПКУ «Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів». URL: https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-10182/.

Анісімова О. М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 2. С. 19–24.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.171

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.