Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2020: 70.15), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 1 (2022): Вісник Економіки

Зміст

Статті

Олена Гаращук, Віра Куценко
PDF
8-21
Людмила Юрчишена
PDF
22-37
Роман Зварич, Юрій Дудник, Вікторія Гомотюк, Світлана Боднар
PDF
38-53
Тетяна Длугопольська, Мар’яна Хіта
PDF
54-70
Тетяна Борисова
PDF
71-82
Віталія Койбічук, Юлія Куровська
PDF
83-96
Володимир Муравський, Олег Шевчук, Василь Муравський, Віктор Лапшинський
PDF
97-109
Марія Гуменна-Дерій, Євгенія Шара, Тетяна Слєсар
PDF
110-129
Юлія Серпенінова
PDF
130-142
Михайло Пушкар
PDF
143-156
Оксана Шиманська
PDF
157-170
Ірина Чирак
PDF
171–190
Анжела Кузнєцова, Дмитро Штейнгауз
PDF
191-202
Іван Дрогобецький
PDF
203-218
ДО ВІДОМА АВТОРІВ “Вісника Економіки”
PDF
219-221