Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 2 (2020): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Алла Мельник
PDF
7-23
Ірена Свидрук
PDF
24-35
Тарас Дудар
PDF
36-49
Ruslana Lutsiv
PDF
50-61
Богдан Москаленко, Олександр Боровик, Ярослав Решетняк
PDF
62-75

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Олександр Дзюблюк
PDF
76-92
Ольга Владимир
PDF
93-107
радміла Підлипна
PDF
108-120
Ірина Чирак
PDF
121-134

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Роман Зварич, Тетяна Тиш
PDF
135–147
Ігор Ліщинський, Марія Лизун
PDF
148–161

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Василь Кифяк, Олександр Кифяк
PDF
162–173
Петро Микитюк, Алла Касич
PDF
174–184
Olena Chygryn, Lilia Lyulyova, Marina Saenko
PDF
185–193

ОБЛІК І АУДИТ

Володимир Муравський, Василь Муравський
PDF
194–207
Світлана Сисюк
PDF
208–218
Валентина Ясишена
PDF
219–233