Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2020: 70.15), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 3 (2023): Вісник Економіки

Зміст

Статті

Олександр Дзюблюк
PDF
8-25
Тетяна Пімоненко, Олексій Люльов, Інна Макаренко, Яна Ус, Вікторія Хааг
PDF
26-38
Любов Гуцаленко, Ульяна Марчук, Тетяна Мулик
PDF
39-54
Людмила Примостка, Вячеслав Слєсар
PDF
55-67
Наталія Починок, Антон Лупійчук
PDF
68-82
Олег Скаско, Ірина-Людмила Могила
PDF
83-96
Дмитро Мінаєв, Юрій Раделицький
PDF
97-114
Сергій Остапчук, Наталія Царук
PDF
115-130
Юлія Біла
PDF
131-143
Ірина Корнят
PDF
144-160
Володимир Чаплига
PDF
161-169
Роман Зварич, Ольга Масна
PDF
170-181
Назар Марчишин
PDF
182-197
Михайло Трофімчук, Олександр Трофімчук
PDF
198-211
Олег Шевчук, Володимир Муравський
PDF
212-237