Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2020: 70.15), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 4 (2021): Вісник Економіки

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Анатолій Сірко
PDF
8–22
Григорій Монастирський, Марина Волосюк
PDF
23–37

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Зоряна Лободіна, Василь Дем’янишин, Тетяна Кізима, Світлана Кізима
PDF
38–56
Ляззат Сембієва, Асель Ісмаїлова
PDF
57–68
Марина Бричко, Вероніка Літовцева
PDF
69–86

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Оксана Люба
PDF
87-101

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Олексій Люльов, Тетяна Пімоненко, Євгенія Зябіна, Евелін Кума Осеі Овусу, Едвард Овусу
PDF
102–115
Олександр Жмай
PDF
116–128
Тетяна Захарова
PDF
129–142

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Віта Семанюк, Андрій Папінко
PDF
143–155
Володимир Муравський, Надія Хома, Лариса Хохлова, Лю Чен’юй
PDF
156–170
Валентина Ясишена, Віктор Пилявець
PDF
171–186
Уляна Івасечко, Марія Гуменна-Дерій, Василь Дерій
PDF
187–210
Ірина Назарова
PDF
211–224

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Михайло Шкільняк, Тетяна Желюк, Олена Дудкіна, Аліна Жуковська, Тамара Попович
PDF
225-233
Оксана Тулай, Людмила Алексеєнко
PDF
234-239
ДО ВІДОМА АВТОРІВ “Вісника Економіки”
PDF
240-242