Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 2 (2021): Вісник Економіки

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Алла Васіна
PDF
8-25
Олена Гаращук, Віра Куценко
PDF
26-38

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ігор Лютий, Ольга Білявська
PDF
39-53

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Роман Зварич, Вей Ліньхай
PDF
54-65
Вікторія Адамик, Анастасія Поріцька
PDF
66-79

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ

Тетяна Пімоненко, Олексій Люльов, Євгенія Зябіна, Тетяна Василина
PDF
80-89
Петро Микитюк, Роман Шаповалов
PDF
90-102
Юлія Микитюк, Євген Палковський
PDF
103-116

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Ярослав Крупка
PDF
117-128
Володимир Муравський, Наталія Починок, Володимир Фаріон
PDF
129-144
Тетяна Слєсар, Євгенія Шара
PDF
145-159

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ

Вадим Маслій, Святослав Питель
PDF
160-175

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ірина Чирак
PDF
176-192

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Михайло Шкільняк, Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Олена Дудкіна
PDF
193-199