Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 3 (2021): Вісник Економіки

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Наталія Спасів, Галина Кулина, Надія Лубкей
PDF
8–19

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Олександр Дзюблюк
PDF
20–40
Зоряна Мацук
PDF
41–52

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вікторія Адамик, Христина Щерб’як
PDF
53–65

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алла Мельник, Леонід Радзивілюк
PDF
66–83
Ольга Собко, Ігор Крисоватий
PDF
84–97
Анна Росохата, Наталія Летуновська, Вікторія Макерська, Вячеслав Кропива
PDF
98–109

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Зеновій-Михайло Задорожний, Віта Семанюк
PDF
110–124
Андрій Любенко, Оксана Кундря-Висоцька, Ірина Демко, Ірина Вагнер
PDF
125–136

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ

Анжела Кузнєцова, Владислав Маслов
PDF
137–146
Ляззат Сембієва, Аружан Буртебаєва
PDF
147–160

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Зеновій-Михайло Задорожний, Наталія Починок, Василь Дерій, Володимир Муравський, Володимир Фаріон
PDF
161-167
Михайло Шкільняк, Алла Мельник, Петро Микитюк, Алла Васіна, Олена Дудкіна
PDF
168-177