Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2020: 70.15), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 2 (2023): Вісник Економіки

Зміст

Статті

Олександр Бєлов
PDF
8-22
Олена Гаращук, Віра Куценко, Анастасія Кудєрова
PDF
23-40
Володимир Муравський, Олександр Кундеус, Анна Грицишин, Руслана Луців
PDF
41-57
Олександр Бречко
PDF
58-73
Віталія Койбічук, Роман Кочережченко, Ірина Жовтоніжко
PDF
74-88
Оксана Кундря-Висоцька, Ірина Вагнер, Ірина Демко
PDF
89-102
Ірина Назарова
PDF
103-118
Євгенія Калюга, Ганна Грищук, Олександр Калюга
PDF
119-129
Тетяна Портоварас
PDF
130-142
Звенислава Бандура, Павло Голубецький
PDF
143-155
Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська
PDF
156-171
Михайло Пушкар, Віта Семанюк
PDF
172-187
Тетяна Пімоненко, Олексій Люльов, Яна Ус, Юлія Шафорост, Анастасія Будьонна
PDF
188-203
Олена Чигрин, Олексій Гавриленко, Катерина Шевченко
PDF
204-216
Віктор Козюк, Оксана Шиманська
PDF
217-232
Михайло Шкільняк, Алла Мельник, Тетяна Желюк, Алла Васіна, Олена Дудкіна
PDF
233-248