Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 1 (2021): Вісник Економіки

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Олена Гаращук, Віра Куценко
PDF
8–21

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Людмила Алексеєнко
PDF
22–32

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Роман Зварич, Людмила Книш
PDF
33–45
Алла Самойленко
PDF
46–54

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Неля Іванечко, Олена Борисяк, Ірина Леонова
PDF
55–65

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Сергій Легенчук, Ірина Вигівська, Оксана Грицак, Ганна Хоменко
PDF
66–82
Володимир Муравський, Василь Муравський, Олег Шевчук
PDF
83–96
Станіслав Василішин
PDF
97–110

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ

Василь Дерій, Марія Гуменна-Дерій
PDF
111–127
Валерія Сопко, Катерина Рябчук
PDF
128–142

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Оксана Шиманська
PDF
143–158