Вісник Економіки

Науковий журнал “Вісник Економіки” публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

Науковий журнал «Вісник економіки» є правонаступником наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» і з 2021 року виходить під новою назвою у зв’язку зі зміною назви закладу вищої освіти з «Тернопільський національний економічний університет» на «Західноукраїнський національний університет».Склад редакційної колегії і засади  редакційна політика цього журналу залишається такою ж, якою була у науковому журналі «Вісник Тернопільського національного економічного університету».

Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2020: 70.15), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. 

Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.


№ 2 (2022): Вісник Економіки

Зміст

Статті

Євген Цікало
PDF
8-19
Є Цзяньфу, Лей Явен, Ірина Зварич
PDF
20-22
Юлія Шведюк
PDF
34-44
Олександр Кифяк
PDF
45-58
Наталія Пархоменко
PDF
59-72
Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Корнят
PDF
73-85
Олександр Шерстюк, Наталія Жук, Олена Волошина
PDF
86-98
Наталія Костишин, Тетяна Яковець
PDF
99-110
Алла Мельник
PDF
111-127
Володимир Муравський, Павло Денчук, Олег Ревега
PDF
128-141
Роман Зварич, Вікторія Гомотюк, Ігор Рівіліс, Юрій Дейнека
PDF
142-156
Тетяна Пімоненко, Олексій Люльов, Євгенія Зябіна, Тетяна Василина
PDF
157-170
Оксана Люба
PDF
171-185
Олена Гаращук, Віра Куценко
PDF
186-196
Михайло Шкільняк, Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Ольга Іванова, Олена Дудкіна
PDF
197-206