Економічні аспекти забезпечення гендерної рівності: результати маркетингового дослідження

Тетяна Борисова

Анотація


Вступ. Стаття презентує результати емпіричного дослідження, проведеного спільно з Київським інститутом гендерних досліджень за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії у рамках проєкту «Громадська оцінка стану виконання державних документів з гендерної рівності».

Аналіз наукових праць виявив брак досліджень щодо економічних аспектів забезпечення гендерної рівності на регіональному рівні в умовах COVID19.

Метою статті є виявлення економічних аспектів забезпечення гендерної рівності у контексті реалізації Національного плану дій з виконання рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у Тернопільській області.

Методи дослідження: аналіз вторинної інформації; анкетування; спостереження; особисті інтерв’ю; метод компаративного аналізу; синтез; узагальнення; групування.

Результати. під час дослідження виявлено таке:

  1. В організаційній структурі управління двох з трьох районних державних адміністрацій питання гендерної політики належить до повноважень інших підрозділів, на рівні області є відділ з питань сімейної та гендерної політики, в одному районі це питання передано до ОТГ. На рівні районів при районних державних адміністраціях дорадчі консультативно-експертні органи, робочі групи з гендерних питань не працюють. На рівні області діє обласна координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. На рівні районів радники з гендерних питань відсутні. На рівні області є радник з гендерних питань;
  2. Слабка або відсутня співпраця з жіночими організаціями чи групами, що представляють жінок множинної дискримінації на рівні районів. Виконано вкрай мало рекомендацій Нацплану – 29%. Лише для виконання однієї з 4-х рекомендацій передбачено 50 тис. грн з обласного бюджету. Кількість впроваджених заходів Нацплану становила 30%, не всі заходи, що включені в нормативні документи, прийняті в області, бюджет становив 0 грн. 

Перспективи. подальші дослідження будуть присвячені розробці маркетингових стратегій просування гендерної рівності на регіональному рівні.

Ключові слова: маркетингове дослідження; гендерна рівність; маркетинг; публічне управління та адміністрування; публічна інформація.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Global Gender Gap Report 2021. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_ GGGR_2021.pdf

Mooi-Reci I., Risman B.J. (2021). The Gendered Impacts of COVID-19: Lessons and Reflections. Gender & Society, 35 (2). Р. 161-167. DOI: https://doi. org/10.1177/08912432211001305

Yaish M., Mandel H., Kristal T. (2021). Has the Economic Lockdown Following the Covid-19 Pandemic Changed the Gender Division of Labor in Israel? Gender & Society, 35(2), P. 256–270. DOI: https://doi.org/10.1177/08912432211001297

Piddubnyi, O.Y., Marits, D.O., Yehorova, V.S., Chepulchenko, T.O., & Vladykin, O.N. (2021). Legal aspects of gender identity in Ukraine. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 1124–1136. DOI: https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1740

Karhina K., Eriksson M., Ghazinour M., Ng, N. (2019). What determines gender inequalities in social capital in Ukraine? SSM - Population Health, Volume 8, 100383, ISSN 2352–8273. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100383

Fuller S., Qian Y. (2021). Covid-19 and The Gender Gap in Employment Among Parents of Young Children in Canada. Gender & Society, 35(2), Р. 206–217. DOI: https://doi.org/10.1177/08912432211001287

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 634- р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80#Text

Закон України «Про доступ до публічної інформації». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2939-17#Text

Гендерний профіль. Тернопільська область. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/ sites/default/files/inline/files/ternopilska.pdf

Головне управління статистики у Тернопільській області. URL: http://www. te.ukrstat.gov.ua/files/WM/wmOP/wmOP4.htm

Лист-відповідь від Чортківської районної державної адміністрації № 01-36/1872 від 22.10.2021 р.

Лист-відповідь від Тернопільської районної державної адміністрації № 01- 1735/01-15 від 21.10.2021 р.

Лист-відповідь від Тернопільської обласної державної адміністрації № 04- 8487/42 від 20.10.2021 р.

Лист-відповідь від Тернопільської обласної державної адміністрації № 04- 8942/42 від 04.11.2021 р.

Лист ТОДА «Щодо підготовки 9-ої періодичної доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» № 04- 2670/32 від 16.04.2020 р.

Лист-відповідь від Кременецької районної державної адміністрації № 01- 1375/05-15 від 22.10.2021 р.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.01.071

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.