РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В МОРСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПОРТИ УКРАЇНИ

Мар’яна Гладич

Анотація


Проаналізовано сучасні тенденції інвестування в морські торговельні порти України. Обґрунтовано необхідність залучення інвестицій у розвиток та модерніза­цію портового господарства України. Запропоновано модель розвитку портів.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гирина О. Б. Анализ инвестиционного потенциала системы портов / О. Б. Гирина // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : зб. наук. праць. - Одеса : ОНМУ, 2005. - С. 65-77.

Допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів і причалів з обробки вантажів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov. ua.

Кифак А. Нужны ли портам инвестиции ?/А. Кифак // Судоходство. - № 11. - 2007. - С. 18-21.

Работнев В. Морская отрасль: приоритеты расставлены / В. Работнев // Порты Украины. - 2008. - № 4. - С. 8-9.

Рубцов В. Час напівзаходів відійшов у минуле. Портова галузь потребує масштабної реформи / В. Рубцов //Дзеркало тижня. - 2011. - № 11. - С. 10.

Степанов О. Н. Моделирование задач стратегического планирования развития портов Украины / О. Н. Степанов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : Зб. наук. праць. Вип. 7. - Одеса : ОНМУ, 2004. - С. 67-93.

Чебанова Т. Е. Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии морских портов / Т. Е. Чабанова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. Вип. 10. - Одеса : ОДМУ, 2001. - С. 102-113.

Чебанова Т. Е. Выбор схемы финансирования реальных инвестиций на предприятиях морского транспорта / Т. Е. Чабанова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Вип. 14. - Одеса : ОНМУ, 2002. - С. 29-36.

Примачев Н. Т. Морские торговые порты в системе интермодальных транспортных сообщений. / Н. Т. Примачев, С. И. Примачева - Одесса : Ин¬т проблем рынка и экон.-экол. исслед., 2001. - 214 с.

Positive Entwicklung der deutschen Seehafenwirtschaft [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/emags/ economy/045/t-2-positive-entwicklung-der-deutschen-seehafenwirtschaft.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.