КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО КРИЗОВИХ УМОВ

Сергій Кудлаєнко

Анотація


У статті виокремлено види економічної ефективності застосування економіч­ного механізму адаптації підприємств до кризових умов. Запропоновано розрахунок економічної ефективності адаптації на підприємстві. Виділено види адаптаційних ефектів, що можуть бути на підприємстві при застосуванні економічного механіз­му адаптації до кризових умов.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Акофф Р. Искусство решения проблем : [пер. с англ.] / Р. Акофф. - М. : Мир, 1982. - 236 с.

Ансофф І. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. /1. Ансофф ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Ефенко. - М. : Экономика, 1989. - 498 с.

Ландіна Т. В Організаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку Т. В. Ландіна. - К. : Вид-во „Наукова думка”, 1994. - 283 с.

Маликов Н. В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты : монограф. / Н. В. Маликов - Запорожье, 2001. - 156 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.