АНТИКРИЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Людмила Масловська, Ольга Дмитренко

Анотація


На основі емпіричних досліджень та аналітичних розрахунків оцінено вплив диверсифікації виробництва на діяльність сільськогосподарських підприємств. Виявлено антикризовий потенціал диверсифікації та обґрунтовано необхід­ність його використання вітчизняними аграрними товаровиробниками.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; [пер. с англ.]. - М. : Экономика, 1989. - 563 с.

Галлямова Э. Г. Создание синергетических преимуществ диверсифицированных компаний [Електронний ресурс] / Э. Г. Галлямова // Государственное управление. Электронный вестник. - 2007. - Вып. № 11. - Июнь. - Режим доступу: http://e-journal.spa.msu.rU/11_2007_Gallamova.html

Дмитренко О. М. Оцінка впливу диверсифікації виробництва на діяльність сільськогосподарських підприємств /О. М. Дмитренко //Економіка:проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : [в 12 т.]. - Вип. 262. Т. ІХ. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - С. 2206-2217.

Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи : моно- гр. /М. Д. Корінько. - К. : ННЦІАЕ, 2007. - 488 с.

Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Н. К. Малхотра ; [3-е изд.]; [пер. с англ.]. - М. : Изд. дом “Вильямс”, 2002. - 960 с.

Мильнер Б. З. Теория организации /Б. З. Мильнер ; [2-е изд.]. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 480 с.

Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал ; [пер. с англ.]; под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.