ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Наталія Олексієнко, Аліна Малтих

Анотація


Розглянуто проблему впровадження інноваційних підходів в управління вироб­ничо-господарських систем. Розкрито головні спонукальні мотиви виробничо- господарських систем до інноваційної діяльності, а також проблеми, що пере­шкоджають її здійсненню. Запропоновано практичні рекомендації з фінансування й управління інноваційною діяльністю вітчизняних машинобудівних підприємств.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Самігуліна Ю. Р. Дослідження стану та проблем розвитку інноваційної діяльності в Україні / Ю. Р. Самігуліна // Економічний простір. - 2009. - № 24. - С. 106-112.

Борейко В. І. Інновації як основа економічного зростання /В. І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 42-48.

Борейко В. І. Інновації як основа економічного зростання /В. І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 42-48.

Білюк А. В. Пріорітети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні / А. В. Білюк // Економіка та держава. - 2009. - № 1. - С. 80-83.

Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 21.

АльмераїА. Проблеми венчурного інвестування в Україні/А. Альмераї//Вісник КНТЕУ. - 2009. - № 3. - С. 11-14.

Москвін С. О. Венчурні фонди інноваційного розвитку / С. О. Москвін //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 89-95.

Сухоребська О. Я. Ринок венчурних інститутів спільного інвестування в Україні: стан та перспективи розвитку / О. Я. Сухоребська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - № 20.3. - С. 260-263.

Сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/

Ганушак-Єфіменко Л. М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств / Л. М. Ганушак-Єфименко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 83-95.

Макаренко М. В. Шляхи фінансування інноваційної діяльності підприємств України / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 128-133.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.