ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Віолетта Салогубова, Світлана Смірная

Анотація


Наведено в динаміці дані щодо видатків бюджету України на освіту. Запропо­нована нова норма бюджетного фінансування підготовки кадрів з вищою осві­тою за спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних, освітньо-наукових рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності. Наве­дено середньостроковий прогноз потенціалу освіти стосовно контингенту студентів у вищих навчальних закладах.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України “Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році та основні завдання на 2009/2010 навчальний рік” [22 квітня 2010]. - Харків, 2010. - 77 с.

Інформаційно-аналітичні матеріали “Вища освіта України 2009”. - К, 2010. - 25 с.

Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття / С. М. Ніколаєнко. - К.: Знання, 2006. - 253 с.

Про вищу освіту : Закон України №2984-111 від 17.01.2002р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Законодавство України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi?nreg=2984-14.

Інформаційні матеріали до міжгалузевої наради з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах України “Наука у вищих навчальних закладах III- IVрівнів акредитації Міністерства освіти і науки України”. - К., 2006. - 64 с.

Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки “Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства”[1-2 березня 2007]. - К, 2007. - 92 с.

Інформаційно-аналітичні матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України “Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи”[21 березня 2008]//Освіта України. - 2008. - 19 берез. (№ 21-22).

Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України “Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти”[2квітня 2009]. - К., 2009. - 102 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/2008 навчального року. - К., 2008. - 196 с. - (Державний комітет статистики України).

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.