МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Віра Хомутенко, Ірина Луценко

Анотація


Досліджено результативність реалізації принципу фіскальної достатності через моніторинг сучасний стан податкових надходжень до Зведеного бюджету України та встановлена їхня роль у забезпечені збалансованості бюджету.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Звіти Державного Казначейства України про виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.treeeeasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146478

Звіти про виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://buclget.racla.gov.ua/kombjucljet/control/uk/cloccatalog/list? curr Dir =45096.

Напрями та механізми підвищення фіскальної та регулятивної ефективності ПДВ. Аналітична записка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : htp://www. niss.gov. ua/articles/247

Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? - К. : НІСД, 2010. - 80 с.

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.