ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Зінаїда Янченко

Анотація


Розглянуто питання створення регіональної системи інформаційно- аналітичної підтримки підприємств Житомирського регіону на базі сучасних мережних технологій з метою сприяння їхньому ресурсному та інформаційному забезпеченню та розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Соловьев В. П., Сенченко В. В. Предпосылки формирования сетевой инфраструктуры инновационного бизнеса в Украине / В. П. Соловьев, В. В. Сенченко// матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР”], (Київ, 10 берез. 2010 р.). - К, 2010. - С. 157-158.

Лукашина М. В. Роль малих та середніх підприємств в національній інноваційній системі / М. В. Лукашина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР’], (Київ, 10 березня 2010 р.).- К., 2010. - С. 95-96.

Гунич О. В. Запровадження інноваційних технологій в підприємствах Черкаської області [Електронний ресурс] / О. В. Гунич. - Режим доступу: http://udau. edu. ua/library.php ?pid=397.

Чабан В. Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору /В. Г. Чабан //Економіка АПК. - 2006. - № 7. - С. 68-72.

Матусов Ю. П., Трубнікова О. І. Моделювання субгаусівських інноваційних процесів бізнес-технологій у виробництві екологомісткої продукції [Електронний ресурс] / В. В. Матусов. - Режим доступу:

http://economy.nayka. com. ua/index.php ?operation= 1 &iid= 110.

Сенченко В. В. Питання інформатизації органів місцевого самоврядування / В. В. Сенченко //Економіст. - 2007р. - № 9 (251). - С. 54.

Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2011 рік.

Янченко З. Б. Малий бізнес України: регіональні аспекти розвитку Електронний ресурс / З. Б. Янченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - № 10. - Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/

index.php ?operation= 1 &iid= 195.

Янченко З. Б. Окремі питання регіональної політики / З. Б. Янченко// Матеріали науково-практичної конференції [“Інновації в державному управління: системна інтеграція освіти, науки, практики’] за міжнародною участю, )Київ, 27 травня 2011 р.). К, 2011. - Т. 2. - С. 36-38.

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2015 року. - Додаток до рішення обласної ради від 23.04.08 № 503.

Комплексна оцінка економічного і соціального розвитку районів і міст Житомирської області за I півріччя 2010 року.

Інформаційно-довідкове видання ‘Житомирщина інноваційна". - Головне управління економіки облдержадміністрації, 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.economy-zt.info.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.