АНАЛІЗ ДИСФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Олександра Лактіонова

Анотація


Розглянуто проблему посилення дисфункціональності фінансового сектору України у порівнянні з цим явищем в інших країнах в умовах активізації процесів відриву його розвитку від розвитку реального сектору економіки та посилення його спекулятивності. Проаналізовано кредитний і ринковий канали впливу дисфункцій фінансового сектору на нефінансові корпорації.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт Організації з економічного співробітництва і розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stats.oecd.org/index.aspx

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua

Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://data. worldbank. org/country/ukraine

Jianbong Ju. When is quality of financial system a sours of comparative advantage ? [Електронний ресурс] / Ju Jianbong, Wei Shang-Jin // NBER Working paper. - 2008. - № 13984. - 48 p. - Режим доступу : faculty-staff.ou.edu/J/Jiandong.Ju- 1/.. ./fd-cadvantage-2008-04-22-wb.pdf

Stiglitz J. The role of State in Financial markets. Proceeding of the Annual Bank Conference on Development Economics [Електронний ресурс] / J. Stiglitz. - 1993. - P. 19-52. - Режим доступу : https://gsbapps.stanford.eclu/ researchpapers/library/RP1467.pdf

Devereux M. International Risk sharing and Economic Growth [Електронний ресурс] / M. Devereux, G. Smith //International Economic Review. - 1994. - 35(4). - P. 535-550. [- Режим доступу: http://www.jstor.org/pss/2527072.

Hume M. The global credit boom: challenges for macroeconomics and policy [Електронний ресурс] / Michael Hume, Andrew Sentence Andrew // External MPC Unit Discussion paper #27. Bank of England 2009. - Режим доступу : www.bankofengland.co.uk/publications/.../extmpcpaper0027.pdf

Global financial stability report. IMF.October 2010 [Електронний ресурс]. - Ре¬жим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/.../2010/.../index.h...

Bakker B. The credit Boom in the EU new member states: bad luck or bad policies? [Електронний ресурс] / Bass B. Bakker, Ann-Marie Guulde // IMF working paper. - 2010. - Мay. - Режим доступу : courses.essex.ac.uk/ec/ec330/.../wp10130-- Bakker%20and%20Guide.pdf

Лактионова А. А. Анализ степени чувствительности предприятий к влиянию финансовых рисков в Украине / А. А. Лактионова, О. А. Украинская // Економіка і організація управління : зб. наук. праць. Вип. 4 ; за заг. ред. П. В. Єгорова. - Донецьк: ДонНУ, Каштан, 2008. - С. 38-57.

Market capitalization of listed companies (% of GDP) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://Cata.worlCbank.org/inCicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS/ coun¬tries/1 W?page= 1 &o^der=wbapi_data_value_2006%20wbapi_data_value%

wbapi_data_value-first&sort= asc&display=default

Interactive Map of Global PE and Price to Book Ratios [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://advisoranalyst.com/glablog/tag/pe-ratio/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.