ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Марина Лобанова

Анотація


Раскрыта сущность пенсионной реформы Украины, выявлены проблемы в сфере ее реализации в условиях функционирования глобальной экономической системы и определена стратегия по их устранению.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи : Розпорядження КМУ № 1224-р. від 14.10.2009 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pension.kiev.ua/pensref/info.

"Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення": Постанова ВРУ № 3188-УІ. від 05.04.2011 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

htp://zakon.raCa.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3188-17.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.presiCent.gov.ua/Cocs/Programa_reform_FiNAL_1.pCf.

Тігіпко С. З пенсійною реформою зволікати не можна. / С. Тігіпко // Українська правда. - 2011. - 18 лют. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravCsi.com. ua.

Тігіпко С. Проблеми пенсійної системи України потрібно вирішувати комплексно. С. Тігіпко //Пенсійний кур'єр. - 2011. - № 3 (40) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.courier-pfu.com.ua.

Азаров Н. Украина вступила на путь реформ / Н. Азаров // Пенсійний кур'єр. - 2011. - № 11 (409) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.courier-pfu.com.ua.

Обеспеченная старость в XXI веке: пенсионные системы и реформы в международной перспективе /Р. Хольцман, Р. Хинц [Электронный ресурс]. - Ре¬жим доступа : http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources /Old_Age_Inc_Supp_Full_Rus.pdf.

Holzmann R. Pension Systems and Reform Conceptual Framework / R. Holzmann, ., R/ Paul, H/ Dorfman // World Bank/ - 2008.

Харлашин Ф. О. Международний опыт организации финансового механизма пенсионных систем и его применение в России / Ф. О. Харлашин // Финансы и кредит. - 2010. - № 9(393). - С. 75-81.

Бровчак С. В. Пенсионное обеспечение. Российский и зарубежный опыт : уч. пособ. / С. В. Бровчак. - М. : Изд. дом ГУВШЭ, 2008. - 78 с.

Звіт рахункової палати України про результати аналізу формування та використання бюджету ПФУ. [Электронный ресурс] - Режим доступа : htXp://www. ac-rada.gov. ua/control/main/uk/publish/article.

Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К:, 2011. - 416 с.

Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та диверсифікації "пенсійного портфеля". - К. : НІСД, 2010. - 37с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pension.kiev. ua/pensref/info.

Свєнчіцкі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз - 2050. / М. Свєнчіцкі, Л. Ткаченко, І. Чапко - К. : Аналіт.- дорад. центр Блакит. стрічки, 2010. - 72 с.

Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально- економічного розвитку : моногр. / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. - К. : НІСД, 2010. - 528 с.

Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pension.kiev.ua/files/

pension_survey_22jul2010_ua.pdf.

Ткаченко Л. Раціоналізація пенсійних видатків /Л. Ткаченко //Вісник Пенсійного фонду України. - 2010. - № 3 (93). - С. 28-29.

Пенсійна реформа: що заважає?//Вісник Пенсійного фонду України. -2010. - № 4 (94). - С. 24-27.

Аналіз пропонованої обов'язкової накопичувальної системи (лютий 2011 року) [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://www.finrep.kiev.ua/ download/pillar2paper.

Социальная политика и пенсионное обеспечение. - М. : Изд. Гос. Думы, 2010. - 97 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.