ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Вадим Кончин

Анотація


Розглянуто проблеми циклічності економічного розвитку в світовому госпо­дарстві. Проаналізовано тенденції економічного розвитку та ступінь волати- льності економічних циклів у світі протягом 1970-2010 рр. На методологічному та емпіричному рівнях представлено феномен Великої модераціі (Great Modera­tion) як період досягнення довготривалої відносної рівноваги в світовій економіці. На основі кореляційно-регресійного моделювання трендів зміни реального ВВП та споживчих цін встановлено, від яких економік переважним чином сьогодні за­лежатиме відновлення глобальної рівноваги у разі збереження існуючого світо­вого економічного порядку. Окреслено сценарії відновлення глобальної економіч­ної рівноваги в рамках неокласичного та неокейнсіанського бачення та пред­ставлено альтернативні сучасні концепції трансформації глобальної економіки в контексті спроб вирішення загострення циклічності економічного розвитку та економічної нестабільності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Stock James H. Has the Business Cycle Changed and Why? / Stock James H, Mark W. Watson // NBER Macroeconomics Annual / in Mark Gertler and Kenneth Rogoff, eds. Cambridge, MA : MIT Press, 2002. - Р. 159-218.

Baker G. Welcome to 'the Great Moderation' Historians will marvel at the stability of our era [Електронний ресурс] / G. Baker. - Режим доступу :

http ://www. timesonline. co. uk/tol/comment/columnists/article 1294376. ece.

Coric B. The Global Extent of the Great Moderation [Електронний ресурс] B. Coric. - Split : University of Split, 2010. - Режим доступу :

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id= 1007984.

Pancrazi R. Overlooking the Great Moderation: Consequences for Monetary Policy [Електронний ресурс] / R. Pancrazi. - Режим доступу :

http://www.robertopancrazi.com/OverlookingGM.pdf.

Dynan K. Can financial innovation help to explain the reduced volatility of economic activity’ / K. Dynan, D. Elmendorf, D. Sichel // Journal of Monetary Economics. - 2006. - Vol. 53. - Р. 123-150.

Clarida R. Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. R. Clarida, J.Galf et al. // Quarterly Journal of Economics. - 2000. - Vol. 115 no. 1. - Р. 147-180.

Lubik Thomas A. Testing for Indeterminacy: An Application to U.S. Monetary Policy / Lubik Thomas A, Frank Shorfheide // American Economic Review. - 2004. - 94(1), (2004), Р. 190-217.

Boivin Jean. Has Monetary Policy Become More Eoective / Boivin Jean, Marc P. Giannoni // The Review of Economics and Statistics. - 2006. - 88. - Р. 445-462.

Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis 2008 / P. Krug- man. -New York, London : W.W. Norton & Company, 2009. - Р. 59.

Daly H. From a Failed Growth Economy to a Steady-State Economy / H. Daly Encyclopedia of Earth. Eds /Cutler J. Cleveland. - Washington, D.C. : Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment, 2009.

Summer P. M. What Caused The Great Moderation? Some Cross-Country Evidence [Електронний ресурс] / P. M. Summer. - Режим доступу : http://www.kc.frb.org/publicat/econrev/PDF/3q05summ.pdf.

Кончин В. І. Технологічна сингулярність і трансгуманізм: кінець епохи класичного капіталізму та становлення суспільства майбутнього / В. І. Кончин // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2011. - № 1 (14). - С. 5-7.

Claxton Mervyn. A Critic of Herman Daly’s “Steady-State”[Електронний ресурс] / Claxton Mervyn // Economy. - 2009. - 13 june. - 5 p. - Режим доступу : httpy/www.normangirvan.info/port-of-spain-declaration-a-critical-analysis-mervyn-claxton/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.