ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА І РИНКОВА ВЛАДА

Віктор Точилін, Віталій Венгер

Анотація


Піднято проблему національної безпеки. Виявлено вплив ринкової влади на економічну безпеку держави. Обґрунтована необхідність підвищення ефективності державного регулювання економіки, конкурентної і галузевої політики.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – С. 510.

Конкурентоспроможність національної економіки / За ред. д-ра екон. наук Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005. – С. 436.

Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 берез. 2002 р. № 49-р // http://www.amc.gov.ua

Антимонопольна діяльність: Підручник / В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І.Крегул та ін.; За ред. проф. В. Д. Лагутіна. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 144.

Кабраль Луис М. Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Пер. с англ. А. Д. Шведа. – Мн.: Новое знание, 2003. – С. 22.

Hicks, Jon. „Annual Survey of Economic Theory: The Theory of Monopoly”,Econometrica 3 (1935): 1-20.

Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-ІІІ/portal.rada.gov.ua/

Антимонопольна діяльність: Підручник / В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І.Крегул та ін.; За ред. проф. В. Д. Лагутіна. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 146.

Антимонопольна діяльність: Підручник / В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І. Крегул та ін.; За ред. проф. В. Д. Лагутіна. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 438.

Венгер В. В. Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – С.68–69.

Венгер В. В. Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – С. 138,187.

Major steel-producing countries 1999 and 2005. – IISI // www.worldsteel.org . 13. Галузеві ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку / За ред.д-ра екон. наук, проф. В. О. Точиліна. – К.: Ін-т екон. прогнозув. – 2004. – С. 50.

Розвиток сектора чорної металургії в Україні / В надзаг.: Світовий банк. – К.: «Міленіум». – 2004. – С. 29.

Сирик А. Слияния под вопросом // Металл. – 2006. – № 8. – С. 8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.