ОЦІНКА РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІВ

Ірина Корогород

Анотація


Досліджено стан та перспективи діяльності малого бізнесу в регіоні на прикладі Чернігівської області. Проаналізовано основні сильні та слабкі сторони розвитку сфери малого підприємництва, виявлені загрози і можливості для подальшого його функціонування.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Діяльність малих підприємств Чернігівської області : Стат. зб. - Чернігів : Гопов. управ. стат. у Чернігів. обл., 2011. - 164 с.

Агеєва I. STEP-аналіз як складова частина стратегічного аналізу [Електронний ресурс] /1. Агеєва, В. Чеглатонєв. - Режим доступу : http:// econa.at.ua/publ/vipuski_za_porjadkovim_nomerom/vipusk1/step_analiz_ jak_skladova_chastina_strategichnogo_analizu/17-1-0-218.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ukrstat.gov. ua/.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://chernigivstat.gov. ua/.

Череп А. В. SWOT-аналіз діяльності малого підприємництва у період економічної кризи [Електронний ресурс] / А. В. Череп, І. Ю. Нагаєць // Економічний простір. - 2009. - № 25. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/ portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/cherep. htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.